1 temas en aquesta secció
 • Com es realitza el reemborsament d’un producte retornat?

  Si el producte està en perfectes condicions i conserva l’embalatge, no hi ha problema, tot i que hi ha determinades excepcions que convé que coneguis. La forma de reemborsament, depenent de la forma de devolució, pot variar:

  • Devolucions als centres: L’abonament de l’import es realitzarà en el moment del lliurament del producte, excepte en els productes subjectes a “condicions particulars” (s’identifiquen perquè apareix aquesta frase a la fitxa de producte, a més de contenir en l’encapçalament del document de venda un dels literals següents: “E.DIG” o “MKTP”), i el reintegrament es durà a terme una vegada s’hagi revisat als magatzems.
  • Devolucions amb recollida al domicili o per Correos/Celeritas: L’abonament íntegre es realitzarà en el moment en què s’hagi revisat la mercaderia als magatzems. Així mateix, en el cas dels productes venuts per tercers o Market Place (s’identifiquen amb el literal “venut per...”, seguit del nom del venedor, i perquè apareixen les sigles “MKTP”), l’import s’abonarà de la mateixa manera després que s’hagin revisat als magatzems del proveïdor.

  Es retornarà l’import, en els termes establerts al RDL 1/2007, mitjançant el mateix mitjà de pagament que vas utilitzar per fer la comanda. Si el vas abonar contra reemborsament, la devolució es farà mitjançant transferència bancària. S’aplicaran els costos directes corresponents a la devolució, si escau. A més, en cas d’incórrer en costos de desmuntatge o desinstal·lació, aquests seran a càrrec del client.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Vols comentar-nos alguna cosa més?No, gràciesEnviar
  Gràcies!

Temes d'ajuda: Reemborsament