1 temes en esta secció
 • Com es realitza el reembossament d’un producte retornat?

  Si el producte està en perfectes condicions i conserva l’embalatge, no hi ha problema, encara que hi ha determinades excepcions que convé que conegues. La forma de reembossament, depenent de la forma de devolució, pot variar:

  • Devolucions als centres: L’abonament de l’import es realitzarà en el moment de l’entrega del producte, excepte en els productes subjectes a “condicions particulars” (s’identifiquen perquè apareix esta frase a la fitxa de producte, a més de contindre en l’encapçalament del document de venda un dels literals següents: “E.DIG” o “MKTP”), i el reintegrament es durà a terme una vegada s’haja revisat als magatzems.
  • Devolucions amb arreplega al domicili o per Correos/Celeritas: L’abonament íntegre es realitzarà en el moment en què s’haja revisat la mercaderia als magatzems. Així mateix, en el cas dels productes venuts per tercers o Market Place (s’identifiquen amb el literal “venut per...”, seguit del nom del venedor, i perquè apareixen les sigles “MKTP”), l’import s’abonarà de la mateixa manera després que s’hagen revisat als magatzems del proveïdor.

  Es retornarà l’import, en els termes establits al RDL 1/2007, mitjançant el mateix mitjà de pagament que vas utilitzar per a fer la comanda. Si el vas abonar contra reembossament, la devolució es farà mitjançant transferència bancària. S’aplicaran els costos directes corresponents a la devolució, si escau. A més, en cas d’incórrer en costos de desmuntatge o desinstal·lació, estos seran a càrrec del client.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Vols comentar-nos un poc més?No, gràciesEnviar
  Gràcies!

Temes d'ajuda: Reembossament