2 tema nesta sección
 • Contacto con venda de entradas
  Para calquera tipo de dúbida, consulta, suxestión ou reclamación acerca do noso servizo, podes dirixirte a El Corte Inglés Venda de Entradas a través do enderezo de correo venta_entradas@elcorteingles.es.
  Foi útil?SiNon
  Queres comentarnos algo máis?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Condicións xerais de venda de entradas

  A adquisición dunha entrada significa a aceptación das seguintes condicións:

  - Só será aceptada como válida a primeira entrada presentada no recinto e non se admitirán posteriores intentos de acceso coa mesma entrada.

  - Deberá presentar a entrada na zona de acceso ao recinto onde, mediante control con escáner, só accederá o primeiro portador da entrada imprimida co mesmo código de barras.

  - O comprador da entrada asume toda responsabilidade en caso de que a devandita entrada se presente por duplicado, fotocopiada ou falsificada, polo que perderá todos os dereitos que esta lle outorga para poder acceder ao recinto.

  - A Organización non se fai responsable das entradas que non se adquiriran nos puntos de venda oficiais.

  - Toda entrada emendada, rota ou con indicios de falsificación autorizará ao Organizador a privar o seu portador do acceso ao recinto.

  - Ao entrar ao recinto, o público pode estar suxeito a un rexistro segundo a lei. Non se permite a entrada de obxectos que poidan ser considerados perigosos pola Organización ou prohibidos pola normativa vixente.

  - Nos espectáculos deportivos non se permitirá a introdución de bebidas alcohólicas, armas ou obxectos que poidan ser utilizados como tales, bengalas ou similares, así como a entrada de persoas que se encontren baixos os efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes ou substancias análogas.

  - Resérvase o dereito de admisión. É potestade da Organización permitir a entrada ao recinto unha vez comezado o espectáculo.

  - Nos espectáculos musicais, teatrais e/ou cinematográficos, quedan reservados os dereitos de imaxe e propiedade intelectual derivados do espectáculo, e non se poderá filmar ou gravar sen autorización escrita do Organizador.

  - No resto de espectáculos, aplicaranse os acordos e lexislación vixente en cada caso.

  - Non se admitirán devolucións ou cambios de entrada, polo que a adquisición desta faise en firme.

  - A entrada non poderá ser utilizada publicitariamente para fins promocionais, sen a autorización previa e por escrito da Organización.

  - A sociedade emisora da entrada non asume en ningún caso as obrigas e responsabilidades que competen á Organización.

  Foi útil?SiNon
  Queres comentarnos algo máis?Non, grazasEnviar
  Grazas!

Temas de axuda: Venda de entradas