3 temes en esta secció
 • Quan em puc beneficiar de la devolució d’IVA en les meues compres?

  Els preus dels nostres productes porten impostos inclosos. Les compres estaran exemptes del pagament d’IVA en els casos següents:

  • Residents a la Unió Europea: Les compres que realitzen els subjectes passius de l’IVA (empreses, entitats, organitzacions...) amb residència a la Unió Europea i dotats de NIF intracomunitari estaran exemptes del pagament de l’IVA, i és condició imprescindible enviar eixe document a l’adreça electrònica: emision.documentacion@elcorteingles.es

   

  • Residents en països extracomunitaris: Les compres que realitzen persones físiques o jurídiques residents en països extracomunitaris estaran exemptes del pagament de l’IVA. Per a este sistema de compra/enviament i atés el seu règim fiscal, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Ceuta i Melilla.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • El preu dels productes té inclòs l’import dels aranzels, si n’hi ha?

  En els preus indicats per als gastos d’enviament no s’inclouen els impostos (aranzels) d’importació. Estos els ha de pagar en metàl·lic el receptor de la mercaderia quan arribe a la seua destinació.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Hi ha productes que incloguen la compensació equitativa per còpia privada (cànon digital)?
  Com a conseqüència de l’entrada en vigència del RDL 12/2017, pel qual s’establix el nou sistema de compensació equitativa per còpia privada des del dia 1 d’agost de 2017, informem que l’adquirent dels suports subjectes a esta compensació que complisquen  els requisits establits a l’article 25.8 del RDL 1/1996, a la seua nova redacció, podran sol·licitar al correu electrònic clientes@elcorteingles.es l’emissió de la factura desglossada corresponent.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!

Temes d'ajuda: Impostos