2 temes en esta secció
 • Contacte amb venda d'entrades
  Per a qualsevol tipus de dubte, consulta, suggeriment o reclamació sobre el nostre servici, pots dirigir-te a El Corte Inglés Venda d'Entrades a l'adreça electrònica venta_entradas@elcorteingles.es
  T'ha resultat útil?SiNo
  Vols comentar-nos un poc més?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Condicions generals de venda d'entrades

  L'adquisició d'una entrada implica l'acceptació de les condicions següents:

  - Només s'acceptarà com a vàlida la primera entrada que es presente en el recinte i no s'admetran els intents d'accés posteriors amb la mateixa entrada.

  - Cal presentar l'entrada a la zona d'accés al recinte, on, per mitjà d'un control amb escàner, només podrà accedir el primer portador de l'entrada impresa amb el mateix codi de barres.

  - El comprador de l'entrada assumix tota la responsabilitat en cas que es presente per duplicat, fotocopiada o falsificada i perdrà tots els drets que li atorga per poder accedir al recinte.

  - L'organització no es fa responsable de les entrades que no s'hagen adquirit en els punts de venda oficials.

  - Totes les entrades esmenades, trencades o amb indicis de falsificació autoritzaran l'organitzador a privar el portador de l'accés al recinte.

  - En entrar al recinte, el públic pot estar subjecte a un registre segons la Llei. No es permet l'entrada d'objectes que l'organització puga considerar perillosos o que estiguen prohibits segons la normativa vigent.

  - En els espectacles esportius no es permet la introducció de begudes alcohòliques; armes ni objectes que es puguen utilitzar com a tals; bengales ni similars; així com tampoc l'entrada de persones que es troben davall els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o substàncies anàlogues.

  - Es reserva el dret d'admissió. És potestat de l'organització permetre l'entrada al recinte una vegada que haja començat l'espectacle.

  - En els espectacles musicals, teatrals i/o cinematogràfics, queden reservats els drets d'imatge i propietat intel·lectual derivats de l'espectacle. No es pot filmar ni gravar sense l'autorització escrita de l'organitzador.

  - Pel que fa a la resta d'espectacles, s'aplicaran els acords i la legislació vigent en cada cas.

  - No s'admeten devolucions ni canvis d'entrada, atés que l'adquisició de l'entrada és ferma.

  - L'entrada no es pot utilitzar publicitàriament per a finalitats promocionals sense l'autorització prèvia i escrita de l'organització.

  - La societat emissora de l'entrada no assumix en cap cas les obligacions i responsabilitats que competixen a l'organització.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Vols comentar-nos un poc més?No, gràciesEnviar
  Gràcies!

Temes d'ajuda: Venda d'entrades