1 tema nesta sección
 • Como podo presentar unha reclamación?

  Ademais do noso Dpto. de Atención ao Clientee o formulario de suxestións/reclamacións, existen follas de reclamacións á disposición do cliente nos nosos Centros Comerciais.

  As partes sométense, á súa elección, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario. Así mesmo, como entidade adherida a Confianza Online e nos termos do seu Código Ético, en caso de controversias relativas á contratación e publicidade en liña, protección de datos e protección de menores, o usuario poderá acudir ao sistema de resolución extraxudicial de controversias de Confianza Online  (www.confianzaonline.es).

  Conforme ao   Regulamento (UE) n.º 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, poñemos á disposición do cliente o seguinte enlace que permite o acceso á plataforma de resolución de litixios en liña da Unión Europea.

  Foi útil?SiNon
  Queres comentarnos algo máis?Non, grazasEnviar
  Grazas!

Temas de axuda: Reclamación