4 tema nesta sección
 • Contacto con venda de entradas
  Para calquera tipo de dúbida, consulta, suxestión ou reclamación acerca do noso servizo, podes dirixirte a El Corte Inglés Venda de Entradas a través do enderezo de correo venta_entradas@elcorteingles.es.
  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Condicións xerais de venda de entradas

  A adquisición dunha entrada significa a aceptación das seguintes condicións:

  - Só será aceptada como válida a primeira entrada presentada no recinto e non se admitirán posteriores intentos de acceso coa mesma entrada.

  - Deberá presentar a entrada na zona de acceso ao recinto onde, mediante control con escáner, só accederá o primeiro portador da entrada imprimida co mesmo código de barras.

  - O comprador da entrada asume toda responsabilidade en caso de que a devandita entrada se presente por duplicado, fotocopiada ou falsificada, polo que perderá todos os dereitos que esta lle outorga para poder acceder ao recinto.

  - A Organización non se fai responsable das entradas que non se adquiriran nos puntos de venda oficiais.

  - Toda entrada emendada, rota ou con indicios de falsificación autorizará ao Organizador a privar o seu portador do acceso ao recinto.

  - Ao entrar ao recinto, o público pode estar suxeito a un rexistro segundo a lei. Non se permite a entrada de obxectos que poidan ser considerados perigosos pola Organización ou prohibidos pola normativa vixente.

  - Nos espectáculos deportivos non se permitirá a introdución de bebidas alcohólicas, armas ou obxectos que poidan ser utilizados como tales, bengalas ou similares, así como a entrada de persoas que se encontren baixos os efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes ou substancias análogas.

  - Resérvase o dereito de admisión. É potestade da Organización permitir a entrada ao recinto unha vez comezado o espectáculo.

  - Nos espectáculos musicais, teatrais e/ou cinematográficos, quedan reservados os dereitos de imaxe e propiedade intelectual derivados do espectáculo, e non se poderá filmar ou gravar sen autorización escrita do Organizador.

  - No resto de espectáculos, aplicaranse os acordos e lexislación vixente en cada caso.

  - Non se admitirán devolucións ou cambios de entrada, polo que a adquisición desta faise en firme.

  - A entrada non poderá ser utilizada publicitariamente para fins promocionais, sen a autorización previa e por escrito da Organización.

  - A sociedade emisora da entrada non asume en ningún caso as obrigas e responsabilidades que competen á Organización.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Podo cancelar unha entrada que comprara?

  Non é posible cancelar a compra dunha entrada ou devolvela cando xa se comprou. Non poder asistir ao evento ou cometer un erro ao adquirir as entradas non son motivos que permitan a súa devolución. Só se poderá anular por posibles incidencias técnicas ou operativas.

  El Corte Inglés, co seu servizo de Venda de entradas, pretende facilitar tanto ao promotor coma ao público a adquisición de entradas, xestionado en nome e por conta do promotor a distribución destas, polo que EL CORTE INGLÉS, S.A. queda expresamente eximida de toda obriga e/ou responsabilidade que corresponde ao Promotor.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Como podo recuperar o importe da miña entrada se o espectáculo foi cancelado ou modificado?

  Tes á túa disposición o apartado Suspensións e/ou modificacións, onde poderás informarte se un evento sufriu algunha cancelación ou modificación substancial, así como o procedemento para a devolución do importe das entradas.

  O organizador, como único responsable da cancelación, asume a obriga de facer pública a devandita cancelación ou suspensión, a forma de devolución das entradas e os prazos establecidos, que El Corte Inglés cumpre de forma rigorosa.

  En xeral, en caso de suspensión ou cancelación dun espectáculo, en canto El Corte Inglés ten coñecemento desta circunstancia, remite un correo electrónico a todos os clientes que adquiriron as súas entradas a través de Internet ou teléfono informando dos prazos e condicións establecidos para a devolución do importe das súas entradas.

  No caso de compras nos centros comerciais, as entradas son adquiridas de forma anónima e non é posible realizar estas comunicacións vía correo electrónico.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!

Temas de axuda: Venda de entradas