Cumhuriyet Döneminde ?Zlenen Tarim Politikasi (ebook)

Cumhuriyet Döneminde ?Zlenen Tarim Politikasi (ebook)

Autor:
Habas
7,13
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

?zmir'in üç farkl? dönemini, i?gal öncesi, i?gal y?llan ve kurtulu?tan sonraki h?zla büyük ?ehir olma yolundaki ?zmir'i anlatan yukar?daki yaz?larda, ?ehrin hikaye ve romanlarda nas?l yer ald???, ana hatlar?yla görülmektedir. Bu farkl? yakla??mlarda, di?er faktörlerle birlikte, ele al?nan zaman diliminin de büyük rolü vard?r. ??gal öncesi ?zmir'i anlatan eserlerde daha çok tabii zenginlik ve sosyal hareketlilik, canl?l?k temalar? kar??m?za ç?kmaktad?r. Milli Mücadele y?llar?n? konu alan eserlerde ise, ?zmir'den ayr?l???n verdi?i üzüntü ve romantik duygular ön plandad?r. Cumhuriyet devrini konu alan roman ve hikayelerde ise, daha çok sosyal problemler üstünde durulmaktad?r. Bu üç dönem içerisinde en fazla i?gal y?llar? üstünde duruldu?unu, daha önce belirtmi?tik.


Detalles del ebook
ISBN:
9781483531182
Editorial:
BookBaby
Formato:
EPub con DRM
Idioma:
Turco
Género:
Literatura
Subgénero:
Historia de la Literatura
Prelectura del libro:
Cumhuriyet Döneminde ?Zlenen Tarim Politikasi (ebook)

Referencia:

1483531182 |

EAN:

9781483531182