Sisin ?Çinden (ebook)

Sisin ?Çinden (ebook)

2,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

?lk gençlik ça??ndas?n. Ergenli?in getirdi?i zihinsel çalkant?lar?n aras?nda, sana do?ruyu ve yanl??? ö?retmek için etraf?nda söylemler veren yeti?kinlerin dünyas?n? anlamaya çal???rken, bir anda hayat, anlam veremeyece?in bir ?ekilde de?i?iyor. Daha da ötesi, hayat duruyor! Kendini Kaliforniya’daki Sierra Nevada Da?lar?’n?n zirvesinde, kendin gibi bir grup çocukla birlikte, da?lara hapsolmu? buluyorsun. D?? dünya ile ba?lant?n, içinden geçemeyece?in gizemli bir sis taraf?ndan kesilince, da?larda yaln?z olup olmad???n? ö?renmek, medeniyetten kopmu? bir dünyada, ho? bir tecrübe olmayacak. Sana yard?m eli uzatacak bir yeti?kin yok! Seni koruyabilecek bir ailen yok! ?nsanlar?n, hayatta kalmak ad?na neler yapabilece?ini ö?renmek için fazla vaktin yok. Büyüyüp adam olmay? beklemeden kararlar almak zorundas?n. Nas?l hayatta kalacaks?n? Bir gençlik kamp?nda, ya?lar? on ile onyedi aras?nda de?i?en bir grup çocuk, kendilerini bu kabus dolu dünyan?n tam ortas?nda bulunca, cevaps?z sorularla ba?ba?a kal?yorlar. Dünyaya ne oldu? Arkada b?rakt???m aileme ne oldu? Etraf?m?z? saran sis nerden geldi? ?imdi ne yapaca??z? Bu sorulara cevap ararken, çocukluk ve gençlik aras?nda gidip gelen kamp sakinleri, hayatlar?n? kurtaracak tek cevab? bulacaklar: Zorluklar? yenmeden önce, kendi korkular?n? yenmek zorundas?n!.


Detalles del ebook
ISBN:
9781507109755
Editorial:
Stanley Morris
Formato:
EPub con DRM
Idioma:
Turco
Género:
Infantiles y juveniles
Subgénero:
Infantil 9-12 años - LECTURAS
Prelectura del libro:
Sisin ?Çinden (ebook)

Referencia:

1507109755 |

EAN:

9781507109755