Krallar?N Yürüyü?Ü (Felsefe Yüzü?Ü 2. Kitap) (ebook)

Krallar?N Yürüyü?Ü (Felsefe Yüzü?Ü 2. Kitap) (ebook)

Autor:
Morgan Rice
1,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

"FELSEFE YÜZÜ?Ü ani bir ba?ar? için her ?eye sahip: entrika, kar?? entrika, gizem, yi?it ?övalyeler, k?r?k kalpler ile dolu çiçekli a?klar, aldatma ve ihanet. Sizi saatlerce e?lendirecek ve her ya?taki okuyucuyu memnun edecek. Tüm fantezi okurlar?n?n kütüphanesinde bulunmas?n? tavsiye etti?imiz bir kitap."--Books and Movie Reviews, Roberto MattosKRALLARIN YÜRÜYÜ?Ü bizi, Thor'un insanl??a yapt??? destans? yolculu?unda bir ad?m daha ileri götürüyor. Bir sava?ç? olmaya giden yolda, kim oldu?u, hangi güçlere sahip oldu?u konusunda daha çok ?eyi fark etmeye ba?l?yor. Zindandan kaç???n?n ard?ndan Thor, Kral MaGil'e yap?lan ba?ka bir suikast giri?imini ö?renip deh?ete dü?üyor. Kral öldü?ünde krall?k bir çalkant?ya dü?üyor. Taht için herkes rekabet ederken, Kral?n Meclisi aile dramlar?, güç mücadeleleri, ihtiraslar, k?skançl?klar, ?iddet ve ihanetle her zamankinden daha da me?gul durumda. Çocuklar aras?ndan bir veliaht seçilmek zorunda. Böylece kadim Hanedan K?l?c? yeni biri taraf?ndan ta??nma ?ans? bulabilir. Fakat bütün bunlar alt üst olabilir: suikast silah? bulundu ve suikastç?n?n bulunmas? yakla??rken ilmik s?k?la??yor. Ayn? anda MacGiller, Yüzük içinden yeni bir sald?r? yapmak üzere olan McCloudlar?n tehdidiyle kar?? kar??ya kal?yor. Thor, Gwendolyn'un a?k?n? yeniden kazanmak için sava??yor; fakat zaman yetmeyebilir. E?yas?n? toplamas? ve silah arkada?lar?yla birlikte Yüzer için haz?rlanmas? söylendi; tüm Lejyon üyelerinin hayatta kalmas? gereken yüz zorlu gün. Lejyon, insanl??a öncülük etmek için, Yüzü?ün korumas? olmadan Kanyon'u geçmek ve Yabana girmek, Tartuvian Denizinde ejderhalar taraf?ndan gözlendi?i söylenen Sisler Adas?'na gitmek zorunda.


Detalles del ebook
ISBN:
9781632910769
Editorial:
Lukeman Literary Management
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Turco
Género:
Literatura
Subgénero:
Historia de la Literatura
Prelectura del libro:
Krallar?N Yürüyü?Ü (Felsefe Yüzü?Ü 2. Kitap) (ebook)

Referencia:

1632910769 |

EAN:

9781632910769