Lee tu eBook Tagus en cualquier dispositivo"Kniha, která konkuruje STMÍVÁNÍ a UPÍ?ÍM DENÍK?M. Jedna z t?ch, které budete chtít ?íst jedním dechem až do poslední stránky! Pokud máte rádi dobrodružství, milostné p?íb?hy a upíry, tato kniha je tou pravou pro vás!" --Vampirebooksite.com PROM?N?NÁ je první knihou z bestsellerové série UPÍ?Í DENÍKY, která zatím obsahuje jedenáct knih, a už te? obdržela více než 600 recenzí, jež ji hodnotí p?ti hv?zdami! V knize PROM?N?NÁ (První kniha ze série Upí?í deníky), je osmnáctiletá Caitlin Paineová nucena opustit klidné prost?edí malého m?sta a za?ít chodit na nep?íliš bezpe?nou st?ední školu v New Yorku, protože se její matka op?t musela p?est?hovat za prací. Jedinou sv?tlou stránkou celé situace je Jonah, Caitlinin nový spolužák, se kterým okamžit? najdou spole?né zalíbení. Než se ale jejich vzájemné sympatie sta?í rozvinout v n?co v?tšího, Caitlin zjiš?uje, že se za?íná m?nit. Najednou se cítí nelidsky silná, citlivá na denní sv?tlo a má podivný hlad, kterému v?bec nerozumí. Snaží se pochopit, co se to s ní d?je, ale její nutkání nakonec p?ivedou p?ivedou na špatné místo ve velmi nevhodnou dobu. P?ímo p?ed o?ima se jí tak otev?e pohled na doposud skrytý sv?t, který existuje p?ímo pod ulicemi New Yorku. Proti své v?li je tak vtažena p?ímo doprost?ed mocenských spor? mezi dv?ma mocnými klany a po?ínající války upír?. V tom okamžiku Caitlin potká Caleba, záhadného a mocného upíra, který jí zachrání život. Pot?ebuje ji, aby jej p?ívedla na stopu legendárního, nyní však ztraceného, artefaktu. Ona zase pot?ebuje jeho kv?li ochran?, kterou ji poskytuje, a odpov?dím, které ona nutn? pot?ebuje znát. Spole?n? budou muset najít odpov?? na jednu zásadní otázku: Kdo vlastn? byl Caitlinin skute?ný otec? Caitlin se tím zárove? ocitá mezi dv?ma muži a navíc je ve h?e i n?co dalšího: zakázaná láska. Láska mezi dv?ma odlišnými rasami, kv?li které oba budou muset riskovat. Budou však ochotni riskovat jeden pro druhého úpln? vše? "Ideální p?íb?h pro mladé ?tená?e.

Prom?N?Ná (Seriál Upí?Í Žurnály - Kniha První) (ebook)

Autor/Autora
Morgan Rice

 • Nuevo
  REFERENCIA: tagus-9781632913371 | EAN: EAN
  ISBN 9781632913371
  store/product_detail/related_offers
  store/product_detail/packs
  store/product_detail/other_works
  Envíos y devoluciones
  DETALLES DEL EBOOK
  ISBN
  9781632913371
  Idiomas
  Checo
  Género
  Literatura
  Fecha de lanzamiento
  25 de Mayo de 2017
  Formato
  EPub sin DRM
  Editorial
  Lukeman Literary Management
  Prelectura del libro
  Prom?N?Ná (Seriál Upí?Í Žurnály - Kniha První) (ebook)
  Envío
  Una vez realizado tu pedido, tendrás disponible tu eBook para su lectura en tu Área Privada.
  Devolución
  No se admiten devoluciones en las descargas de contenido digital.