Cesurun Yükselisi (Kralar Ve Büyücüler—2. Kitap) (ebook)

Cesurun Yükselisi (Kralar Ve Büyücüler—2. Kitap) (ebook)

2,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

CESURUN YÜKSEL???, Morgan Rice'?n çok satan destans? fantezi dizisi (EJDERHALRIN YÜKSEL??? ile ba?layan, ücretsiz indirin!) KRALLAR VE BÜYÜCÜLER'in 2. kitab?. Ejderha sald?r?s?n?n ard?ndan Kyra çok acil bir göreve göderilicektir: Escalon'u boydan boya geçmesi ve gizemli Ur Kulesi'nde day?s?n? aramas? gerekmektedir. Kim oldu?unu, annesinin kim oldu?unu ö?renme ve e?itim al?p özel güçlerini geli?tirme zaman? gelmi?tir. Bu tek ba??na bir k?z için tehlikelerle dolu bir görev olacakt?r, Escalon vah?i yarat?klar ve insanlar nedeniyle tehlikelerle doludur ve bu görev hayatta kalmak için tüm gücünü harcamas?n? gerektirecektir. Babas? Duncan adamlar?n? güneye, muhte?em su sahil ?ehri Esephus'a götürmeli ve sevgili yurtta?lar?n? Pandesia'n?n demir prangalar?ndan kurtarmay? denemelidir. E?er ba?ar?l? olursa tehlikeli Hiddet Gölü'ne ve oradan da, Escalon'un en sert sava?ç?lar?n?n, ba?kenti almak için bir ?ans? olacaksa, ihtiyac? olacak adamlar?n ya?ad???, Kos'un buzlu tepelerine gitmesi gerekecektir. Alec, Marco ile birlikte, kendini bulmak için Ate? Duvarlar?'ndan kaçm??t?r. Dikenli Orman'?n içinden kaçarken, egzotik canavarlarca kovalan?r. Ailesiyle yeniden kavu?may? umarak, memleketine dönmek için ç?kt??? bu yolculuk çok asap bozucu bir hal alacakt?r. Memleketine vard???nda ise bulduklar? onu ?oke edecektir. Merk, her ne kadar yanl?? oldu?unu dü?ünüyor olsa da dönüp k?za yard?m eder ve kendini hayat? boyunca ilk kez bir yabanc?n?n hayat?na kar??m?? olarak bulur. Ur Kulesi'ne yapt??? kutsal yolculuktan vazgeçmeyecektir ve kulenin hiç de tahmin etti?i gibi olmad???n? fark etti?inde kendini ?st?rap içinde bulacakt?r. Vesuvius yeralt?ndaki görevlerinde Trol ordusunu yönetip, devini mahmuzlayarak Ate? Duvarlar?'n? atlatmay? denerken, ejderha Theos'un Escalon'da kendi özel görevi vard?r.


Detalles del ebook
ISBN:
9781632913401
Editorial:
Lukeman Literary Management
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Turco
Idioma original:
Inglés
Género:
Literatura
Subgénero:
Historia de la Literatura
Prelectura del libro:
Cesurun Yükselisi (Kralar Ve Büyücüler—2. Kitap) (ebook)

Referencia:

1632913401 |

EAN:

9781632913401