Bir ?Eref Hayk?R??? (Felsefe Yüzü?Ü 4. Kitap) (ebook)

Bir ?Eref Hayk?R??? (Felsefe Yüzü?Ü 4. Kitap) (ebook)

Autor:
Morgan Rice
3,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

"FELSEFE YÜZÜ?Ü" k?sa sürede ba?ar?l? olmak için gerekli olan tüm özelliklere sahip: olaylar dizisi, kar?? entrikalar, gizem, yürekli kahramanlar ve k?r?k kalpler, aldatma ve ihanetle bezeli yeni filizlenen ili?kiler. Size saatlerce ho? vakit geçirtecek ve tüm ya? gruplar?n? tatmin edecek. Tüm fantezi okurlar?n?n daimi kütüphanesi için tavsiye edilir. --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos B?R ?EREF HAYKIRI?I'nda (Felsefe Yüzü?ü'nün 4. kitab?), Thor Yüzler'den deneyimli bir sava?ç? olarak dönüyor ve art?k anavatan? için sava?man?n, ya?am ve ölüm için sava?man?n ne oldu?unu ö?renmesi gerekiyor. McCloud'lar MacGil bölgesine Halka tarihinde hiç olmad??? kadar derinlere bask?n yap?yorlar ve Thor bir tuza?a girerken sald?r?y? savu?turma ve Kraliyet Saray?'n? koruma görevi ona dü?üyor. Godfrey çok nadiren bulunan kuvvetli bir zehirle a?abeyi taraf?ndan zehirleniyor ve kaderi onu ölümden kurtarmak için ç?rp?nan Gwendolyn'in ellerine kal?yor. Gareth daha da derin bir paranoya ve memnuniyetsizlik haline giriyor, özel sava? gücü olarak vah?i paral? askerlerden olu?an kendi kabilesini kuruyor ve Gümü?'ü devre d??? b?rak?p Kraliyet Saray?'nda bir iç sava? tehdidi yaratan bir anla?mazl??a neden oluyor. Bunun yan? s?ra, Gwendolyn'i izni olmadan evlendirebilmek amac?yla onu sat?yor ve az?l? Nevarunlar?n onu almas? için gizli planlar yap?yor. Thor'un arkada?lar?yla ili?kisi yeni yerlere yolculuk ederken, beklenmedik canavarlarla kar?? kar??ya gelirken ve ak?l almaz sava?larda omuz omuza sava??rken güçleniyor. Thor memleketine gidiyor ve babas?yla ya?ad??? efsanevi yüzle?mede geçmi?iyle, kendisinin ve annesinin kim oldu?uyla ve kaderiyle ilgili büyük bir s?r ö?reniyor. Argon'dan ald??? en ileri seviye e?itimle, varl???ndan bihaber oldu?u güçleri kullanarak her geçen gün daha da güç kazan?yor. Gwen ile olan ili?kisi derinle?irken, ona evlenme teklifi edebilmek umuduyla Kraliyet Saray?'na geri dönüyor, ancak çok geç kalm?? olabilir.


Detalles del ebook
ISBN:
9781632914231
Editorial:
Lukeman Literary Management
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Turco
Idioma original:
Inglés
Género:
Literatura
Subgénero:
Historia de la Literatura
Prelectura del libro:
Bir ?Eref Hayk?R??? (Felsefe Yüzü?Ü 4. Kitap) (ebook)

Referencia:

1632914231 |

EAN:

9781632914231