Vzestup State?Ných (Králové A ?Arod?Jové—Kniha Druhá) (ebook)

Vzestup State?Ných (Králové A ?Arod?Jové—Kniha Druhá) (ebook)

Autor:
Morgan Rice
2,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

"D?ní nabité fantasií, které dozajista pot?ší p?íznivce p?edešlých román? Morgan Rice, a také nadšence tvorby, jakou je nap?íklad Cyklus d?dictví od Christophera Paolini.... P?íznivci fikce pro mladistvé budou doslova pohlceni tímto nejnov?jším dílem autorky a budou prahnout po další tvorb?." --The Wanderer, A Literary Journal (o knize Vzestup drak?) Bestseller ?íslo jedna! VZESTUP STATE?NÝCH je knihou ?íslo 2 autorky Morgan Rice, která je epickým fantasy p?íb?hem ze ságy KRÁLOVÉ A ?AROD?JOVÉ (která za?íná knihou VZESTUP DRAK?, tato kniha je ke stažení zdarma)! Následkem drakova útoku je Kyra vyslána na naléhavou misi: p?ejít Escalon a vyhledat svého strýce v tajemné V?ži Uru. Nadešel ?as, aby se dozv?d?la, kým vlastn? je a kým byla její matka, a za?ít trénovat a dále rozvíjet své jedine?né schopnosti. Bude to mise, která bude pro osamocenou dívku p?edstavovat mnohá nebezpe?í, Escalon je totiž plný nebezpe?ných divokých bestií a nebezpe?ných lidí – tato mise si vyžádá všechnu její sílu, aby v?bec dokázala p?ežít. Její otec, Duncan, musí vést své muže na jih, až k velkému vodnímu m?stu Esephusu, aby se pokusil o osvobození svých krajan?, kte?í spo?inuli v pevném sev?ení Pandesian?. Když se mu to poda?í, bude muset dojít až k proradnému Jezeru Ire a pak vystoupat na ledové vršky Kosu, kde žijí neústupní bojovníci Escalonu, muži, které bude muset naverbovat, aby m?l alespo? n?jakou šanci obsadit hlavní m?sto. Alec a Marco ute?ou od Plamen? a ocitnou se na út?ku Trnovým lesem, kde je budou stíhat exotické bestie. Na své cest? dom?, kam mí?í, aby se znovu shledal se svou rodinou, podstupuje hr?znou cestu nocí. Když dorazí na místo, je šokován tím, co tam najde. I p?es sv?j lepší úsudek se Merk rozhodne pomoci dívce a poprvé ve svém život? se ocitne zapleten do záležitostí cizích lidí. Nepodstoupí svou pou? do V?že Uru a zmu?ený si uv?domí, že v?ž není tím, co vlastn? ?ekal.


Detalles del ebook
ISBN:
9781632914279
Editorial:
Lukeman Literary Management
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Checo
Idioma original:
Inglés
Género:
Literatura
Subgénero:
Historia de la Literatura
Prelectura del libro:
Vzestup State?Ných (Králové A ?Arod?Jové—Kniha Druhá) (ebook)

Referencia:

1632914279 |

EAN:

9781632914279