Pok?Ik Cti (Sága ?Arod?J?V Prsten – Kniha ?Tvrtá) (ebook)

Pok?Ik Cti (Sága ?Arod?J?V Prsten – Kniha ?Tvrtá) (ebook)

Autor:
Morgan Rice
3,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

"?AROD?J?V PRSTEN má všechny rysy pot?ebné pro jasný úsp?ch: hlavní i vedlejší p?íb?h, záhadná atmosféra, state?ní rytí?i a rozkvétající vztahy, které zacelují rány na zlomených srdcích, a dále také podvod ?i zrada. Slibuje dlouhé hodiny zábavy a jist? uspokojí všechny v?kové kategorie. Dílo najde své místo v knihovnách u všech p?íznivc? fantasy literatury." --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos V knize BOJOVÝ POK?IK (?arod?j?v Prsten – kniha ?tvrtá) se Thor vrátil ze Stovky jako zkušený bojovník. Ani se však nesta?il doma zabydlet a už musí ?elit další výzv?, kterou je tentokrát opravdové vojenské tažení na obranu domoviny. ?eká jej bitva na život a na smrt. McCloudská armáda pronikla p?i svém nájezdu hluboko do MacGilského teritoria – hloub?ji, než kdykoliv p?edtím v celé historii Prstenu. Thor navíc nev?domky jede do pasti a nakonec to bude on, kdo bude muset sehrát jednu z hlavních rolí p?i obran? Králova Dvora. Godfrey byl otráven velmi vzácným jedem a jeho osud nyní leží pln? v rukou Gwendolyn, která upíná všechny své síly k tomu, aby jej vyrvala smrti. Gareth se propadá ve své paranoie ješt? hloub?ji a najímá si kmen horských barbar?, kte?í mu slouží jako osobní stráž. V?nuje jim Rytí?ský sál, ?ímž vyhání St?íbrné a vytvá?í v Králov? Dvo?e další neshody, které stale více hrozí p?er?st v otev?enou ob?anskou válku. V chodu jsou také jeho plány provdat Gwendolyn proti její v?li za jednoho z krutých Nevarunských vále?ník?. Thorova p?átelství se prohlubují, když cestuje na nová místa, ?elí ne?ekaným st?etnutím s p?íšerami a bojuje po boku všech v nep?edstavitelné epické bitv?. Jeho cesty jej také zavedou do rodné vesnice, kde se setká s otcem, jenž mu poodkryje další kousek skláda?ky o tom kdo vlastn? je, kdo je jeho matka – a o ?em je celý jeho osud. Od Argona se mu dostává dalšího tréninku, díky ?emuž za?íná pomalu ovládat další zvláštní síly, o kterých nikdy netušil, že mohou existovat. Jeho moc roste každým dnem.


Detalles del ebook
ISBN:
9781632914378
Editorial:
Lukeman Literary Management
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Checo
Idioma original:
Inglés
Género:
Literatura
Subgénero:
Historia de la Literatura
Prelectura del libro:
Pok?Ik Cti (Sága ?Arod?J?V Prsten – Kniha ?Tvrtá) (ebook)

Referencia:

1632914378 |

EAN:

9781632914378