Lee tu eBook Tagus en cualquier dispositivoV P?EDUR?ENÉ (Kniha ?.4 z Upí?ích žurnál?) se Caitlin Paine probudí zpátky v ?ase. Objeví se na h?bitov?, na út?ku p?ed davem vesni?an? a hledá úto?išt? ve starov?kém klášte?e v Assisi, na venkov? p?i Umbrii, v Itálii. Tam se dozv?d?la o svém osudu a poslání: najít jejího otce a starodávný ošt?p, pot?ebný na zachrán?ní lidstva. Ale Caitlinino srdce stále toužilo po její ztracené lásce: Calebovi. Zoufale cht?la v?d?t, jestli p?ežil jejich cestu do minulosti. Zjistila, že její mise vyžaduje, aby šla do Florencie, no pokud se cht?la vydat za svým srdcem, musela jít do Benátek. Vybrala si Benátky. Caitlin byla ohromena tím, co objevila. Benátky byly v osmnáctém století neskute?ným místem, muži a ženy se oblíkali do komplikovaných kostým? a masek a po?ádali se nekone?né, opulentní ve?írky. Je nadšená z toho, že objevila a znovu se setkala s n?kterými z jejich blízkých p?átel a byla p?ijata zpátky do jejich sabatu. A nadšen? se k nim p?ipojí na Velkém Benátském Bále, nejd?ležit?jším bale celého roku, kde, jak doufala, op?t najde Caleba. Ale Caitlin není jediná, kdo m?že cestovat v ?ase: brzy p?ijede taky Kyle, odhodlán ji vystopovat a jednou provždy zabít. Dorazí taky Sam, rozhodnutý zachránit svou sestru, než bude p?íliš pozd?. Na bale Caitlin hledá všude a nenachází žádnou stopu po Calebovi. Tedy, až do úpln? posledního tance. Tancuje s mužem v masce, který jí ukradne srdce a je si jistá, že je to on. Ale když p?ijde vým?na partner, op?t ho ztrácí. Nebo ne? Caitlin se brzy ocitne zaseknuta mezi dv?ma láskami svého života a zjistí, že si musí dávat pozor na to, co si p?eje. Její radost z nalezení toho, co cht?la se brzy m?že smíchat s tragedií a žalem. Ve vrcholném záv?ru plném akce stojí Caitlin proti opravdovému ?áblovi, ?ímskému starov?kému upí?skému sabatu, nejsiln?jšímu, jaký kdy existoval. Aby p?ežila, bude muset využít všechny svoje schopnosti a bojovat o holý život… Bude muset ob?tovat víc než kdy jindy, pokud chce zachránit ty, které miluje….

P?Edur?Ená (Upí?Í Žurnály – Kniha ?Ty?) (ebook)

Autor/Autora
Morgan Rice

3,79

3,99

-5%

 • Nuevo
  REFERENCIA: tagus-9781632914798 | EAN: EAN
  ISBN 9781632914798
  store/product_detail/related_offers
  store/product_detail/packs
  store/product_detail/other_works
  Envíos y devoluciones
  DETALLES DEL EBOOK
  ISBN
  9781632914798
  Idiomas
  Checo
  Género
  Literatura
  Fecha de lanzamiento
  21 de Junio de 2016
  Formato
  EPub sin DRM
  Editorial
  Lukeman Literary Management
  Prelectura del libro
  P?Edur?Ená (Upí?Í Žurnály – Kniha ?Ty?) (ebook)
  Envío
  Una vez realizado tu pedido, tendrás disponible tu eBook para su lectura en tu Área Privada.
  Devolución
  No se admiten devoluciones en las descargas de contenido digital.