Aréna Dv? (2. Kniha Z Trilogie P?Ežití) (ebook)

Aréna Dv? (2. Kniha Z Trilogie P?Ežití) (ebook)

Autor:
Morgan Rice
2,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

"Návyková....ARÉNA ONE jedna z t?ch knih, které ?tete pozd? do noci, dokud se vaše o?i neza?nou zavírat, protože ji nechcete odložit." --Magazín The Dallas Examiner Nejprodávan?jší série pokra?uje v ARÉNA DVA! V ARÉNA DVA, poté co práv? unikli ze zrádného ostrova, co kdysi byl Manhattan, Brooke, Ben, Logan, Bree a Rose plují proti proudu nahoru ?ekou Hudson v kradeném ?lunu, s málem paliva, tém?? bez jídla, a zoufale se pot?ebují úkryt p?ed zimou. Za jejich zády jsou otroká?i, kte?í se nezastaví p?ed ni?ím, dokud je nezajmou a nep?ivedou zp?t. Jak se plaví cestou proti proudu v tomto apokalyptickém, ak?ním napínavém p?íb?hu na jejich cest?, aby se pokusili najít mýtické m?sto v Kanad?, p?i které budou muset použít veškerý sv?j d?vtip a dovednosti pro p?ežití, aby z?stali naživu. Cestou se setkávají s posedlými p?eživšími, gangy dravc?, kanibaly, divokými zví?aty, dezolátní pustinou, a nezastavitelnou sn?hovou bou?í. Zraní se, onemocní, a ?eka Hudson celá zamrzne, tak jak d?lají to nejlepší co se dá k zachrán? a k vyhnutí se otroká??m, kte?í je pronásledují. Najdou malý ostrov a myslí si, že našli kone?n? oddech -- ale události nepokra?ují jejich sm?rem. To není z?etelné, dokud nenastoupí do záhadného vlaku do neznáma, kde zjistí, že v?ci se mohou vždy zhoršit. B?hem cesty, pocity Brooke k Loganovi zesílí, stejn? tak jako její city k Benovi. Trhaná city k t?mto dv?ma chlapc?m a uvízla mezi jejich žárlivosti, si není jistá, jak se cítit, dokud události nezvolí za ni. Jak se ocitnou vhozeni zp?t do arény, jsou šokováni, když zjistí, že ARÉNA DVA je ješt? horší. Vhozeni na barbarské bojové jevišt?, vybaveni zbran?mi a postaveni proti jiným dospívajícím a proti sob?-Brooke a ostatní si budou nuceni vybrat, co je d?ležité a k provedení t?ch nejobtížn?jších ob?tí jejich život?. Protože v ARÉNA DVA, nikdo nep?ežije. Nikdy. "Upoutala mou pozornost od za?átku a nepustila ji.... Tento p?íb?h je úžasné dobrodružství, které je rychlé a ak?ní od samého za?átku.


Detalles del ebook
ISBN:
9781632914927
Editorial:
Lukeman Literary Management
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Checo
Idioma original:
Inglés
Género:
Literatura
Subgénero:
Historia de la Literatura
Prelectura del libro:
Aréna Dv? (2. Kniha Z Trilogie P?Ežití) (ebook)

Referencia:

1632914927 |

EAN:

9781632914927