Lee tu eBook Tagus en cualquier dispositivoV knize ÚTOK CHRABRÝCH (SÁGA ?AROD?J?V PRSTEN – KNIHA ŠESTÁ) Thor pokra?uje na své výprav? stále hloub?ji do Impéria, aby znovu získal ukradený Me? Osudu a zachránil Prsten. Poté, co družinu zasáhne ne?ekaná tragédie v podob? ztráty jednoho z jejích ?len?, se Thor s ostatními semknou ješt? více a spole?n? ?elí dalším nástrahám. Jejich cesta je zavede do nových exotických zemí v?etn? pustých Solných plání, Velkého tunelu anebo t?eba Oh?ových hor. Na cest? ?elí ne?ekaným setkáním s p?áteli i nep?áteli. Thorovy schopnosti se prohlubují, když prochází zatím nejtvrdším tréninkem svého života. Bude je pot?ebovat všechny použít, jestli mají výpravu v po?ádku p?ežít. Kone?n? odhalí, kam byl Me? odnesen a zjistí, že pro n?j musí cestovat do nejnebezpe?n?jší ze všech imperiálních zemí – do Zem? drak?. Zpátky v Prstenu se zatím Gwendolyn zotavuje z traumatu a potýká se s hlubokými depresemi, zatímco Kendrick a ostatní slibují bojovat za ni do poslední kapky krve, i když se šance na úsp?ch zdají být minimální. Dochází tak k jedné z nejslavn?jších bitev historie Prstenu, když se spojené MacGilské a Silésijské armády pokouší o znovuzískání m?sta a dobytí Andronicova tábora. Godfrey se b?hem boj? ocitne za nep?átelskými liniemi, kde je odkázán jenom sám na sebe a musí odhalit, jak se stát bojovníkem svým vlastním, unikátním zp?sobem. Garethovi se stále da?í z?stávat naživu a unikat Andronicovým pokus?m o jeho dopadení, zatímco Erec bojuje za záchranu Savarie a Alistair s p?icházejícími Andronicovými hordami. Argon musí zaplatit vysokou cenu za to, že poruší hlavní pravidlo svého ?ádu a vloží se do lidských záležitostí, zatímco Gwendolyn se musí rozhodnout, jestli se zcela vzdá vlastního života, anebo p?ijme nový jako ?ádová sestra ve vzdálené V?ži Úto?išt?. Thor v p?ekvapivém zvratu d?je nakonec zjistí, kdo je jeho otcem.

Útok Chrabrých (Sága ?Arod?J?V Prsten – Kniha Šestá) (ebook)

Autor/Autora
Morgan Rice

3,79

3,99

-5%

 • Nuevo
  REFERENCIA: tagus-9781632915108 | EAN: EAN
  ISBN 9781632915108
  store/product_detail/related_offers
  store/product_detail/packs
  store/product_detail/other_works
  Envíos y devoluciones
  DETALLES DEL EBOOK
  ISBN
  9781632915108
  Idiomas
  Checo
  Género
  Literatura
  Fecha de lanzamiento
  21 de Junio de 2016
  Formato
  EPub sin DRM
  Editorial
  Lukeman Literary Management
  Prelectura del libro
  Útok Chrabrých (Sága ?Arod?J?V Prsten – Kniha Šestá) (ebook)
  Envío
  Una vez realizado tu pedido, tendrás disponible tu eBook para su lectura en tu Área Privada.
  Devolución
  No se admiten devoluciones en las descargas de contenido digital.
  ×
  ×
  ×
  ×
  comparar