Büyülü Gökyüzü (Felsefe Yüzü?Ü 9. Kitap) (ebook)

Büyülü Gökyüzü (Felsefe Yüzü?Ü 9. Kitap) (ebook)

Autor:
Morgan Rice
3,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

BÜYÜLÜ GÖKYÜZÜ (FELSEFE YÜZÜ?Ü 9. K?TABI)'nde, Thorgrin nihayet kendine dönüyor. Babas?yla son defa ve sonsuza dek yüzle?mesi gerekiyor. ?ki titan kar?? kar??ya kal?nca destans? bir sava? meydana geliyor, Rafi ya?ayan ölüler ordusunu ça??rmak için tüm gücünü kullan?yor. Kader K?l?c? yok edildikten sonra Halka'n?n kaderi b?çak s?rt?nda seyrederken Argon ve Alistair, Gwendolyn'in cesur sava?ç?lar?na yard?m etmek için güçlerini ça??r?yorlar. Onlar?n yard?m?yla bile, Mycoples ve yeni yolda?? Ralibar'?n dönü?ü olmadan her ?eyi kaybedebilirler. Luanda, onu tutsak alan Romulus'a kar?? koymak için mücadele ederken, Kalkan'?n kaderi tekin ellerde de?il. Bu arada Reece, Selese'in yard?mlar?yla adamlar?n? Kanyon duvarlar?ndan yukar? ç?karmak için u?ra??yor. A?klar? derinle?iyor fakat Reece'in eski a?k?, kuzeninin geri dönü?üyle trajik a?k üçgeni ve yanl?? anla??lmalar art?yor. ?mparatorluk nihayet Halka'dan temizlendi?inde ve Gwen'in eline, McCloud'dan ki?isel intikam?n? almak için f?rsat geçti?inde, gerçek bir kutlama için bir neden olu?uyor. Halka'n?n yeni Kraliçesi Gwen, MacGil ve McCloud'lar? tarihte ilk defa birle?tirmek ve vatanlar?n?n, ordusunun ve Lejyon'un destans? bir araya geli?lerini ba?latmak için gücünü kullan?yor. Kraliyet Saray? herkes i?in ucundan tutarken yava?ça yeniden hayat buluyor. Gwen'in babas?n?n hayalinden bile çok daha görkemli bir ?ehir olmak buran?n kaderinde yaz?l?, bu süreç içinde Gareth nihayet hak etti?ini buluyor. Tirus da adaletten sebeplenmeli, Gwen ne türde bir lider oldu?una karar vermeli. Ayn? ?ekilde dü?ünmeyen Tirus'un o?ullar? aras?nda büyük bir ihtilaf olu?uyor, güç mücadelesi yeniden patlak veriyor. Gwen, Yukar? Adalar'a gitme davetini ve böylece MacGilleri yeniden bir araya getirme konusu hakk?nda karar vermeli. Erec, Güney Adalar'daki halk?na dönmesi ve ölüm dö?e?indeki babas?n? görmesi için ça?r?l?yor. Dü?ün haz?rl?klar? esnas?nda Alistair ona kat?l?yor. Thorgrin ve Gwendolyn de ileride böylesi bir haz?rl??a giri?ebilirler.


Detalles del ebook
ISBN:
9781632915320
Editorial:
Lukeman Literary Management
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Turco
Idioma original:
Inglés
Género:
Literatura
Subgénero:
Historia de la Literatura
Prelectura del libro:
Büyülü Gökyüzü (Felsefe Yüzü?Ü 9. Kitap) (ebook)

Referencia:

1632915320 |

EAN:

9781632915320