Lee tu eBook Tagus en cualquier dispositivoV knize MOC ZBRANÍ (?AROD?J?V PRSTEN – kniha osmá) se Thor ocitne lapen mezi silami dobra a zla, kdy Andronicus a Rafi použijí všechnu svou temnou magii, aby definitivn? potla?ili Thorovu identitu a úpln? jej ovládli. Thor bude muset s jejich kouzly svést v?tší souboj, než jaký kdy musel podstoupit s me?em v ruce. Možná, že už je ale na veškeré tyto snahy p?íliš pozd?. Gwendolyn s Alistair, Steffenem a u?encem Abertholem putují do Zásv?tí ve snaze najít a osvobodit Argona z jeho magického v?zení. Pouze v n?m Gwen vidí možnost, jak vysvobodit Thora a zachránit tak celý Prsten. Jenže Zásv?tí je obrovské a záludné a pátrání po Argonovi nevypadá v?bec slibn?. Reece se mezitím se svou legioná?skou skupinou pokusí o n?co, co ješt? nikdo p?ed nimi nikdy nezkusil – spustit se do nesmírné hlubiny Ka?onu a najít ztracený Me? Osudu. Na dn? naleznou celý nový sv?t plný p?íšer a exotických ras – a všichni mají s Me?em své vlastní plány. Romulus pokra?uje v uskute??ování svých plán? na definitivní zni?ení Štítu pomocí magického plášt?; Kendric, Erec, Bronson a Godfrey se pokoušejí dostat z kleští, do kterých je zavedla zrada a Tirus i Luanda poznají jaké to je být zrádci ve službách císa?e Andronica; Mycoples se snaží osvobodit ze svého zajetí a v záv?re?ném rozuzlení je odhaleno Alistai?ino šokující tajemství. Najde Thor znovu sám sebe? Poda?í se Gwendolyn zjistit, kde je Argon? Získá Reece Me?? Poda?í se Romulovi uskute?nit jeho plán? Usp?jí Kendrick, Erec, Bronson a Godfrey v situaci, kdy jsou jejich šance prachbídné? Vrátí se Mycoples do Prstenu? Anebo na Prsten padne kone?ná a definitivní zhouba? Díky promyšlenému budování fantasy sv?ta a charakteristikám postav je ÚTOK CHRABRÝCH epickým p?íb?hem o p?átelství a lásce, rivalit? a spolupráci, o rytí?ích a dracích, intrikách a politických machinacích, o dospívání, o zlomených srdcích, o podvodu, ambicích a zrad?. To vše je zasazeno do d?kladn? promyšleného fiktivního fantasy sv?ta.

Moc Zbraní (Sága ?Arod?J?V Prsten – Kniha Osmá) (ebook)

Autor/Autora
Morgan Rice

3,79

3,99

-5%

 • Nuevo
  REFERENCIA: tagus-9781632915429 | EAN: EAN
  ISBN 9781632915429
  store/product_detail/related_offers
  store/product_detail/packs
  store/product_detail/other_works
  Envíos y devoluciones
  DETALLES DEL EBOOK
  ISBN
  9781632915429
  Idiomas
  Checo
  Género
  Literatura
  Fecha de lanzamiento
  6 de Julio de 2016
  Formato
  EPub sin DRM
  Editorial
  Lukeman Literary Management
  Prelectura del libro
  Moc Zbraní (Sága ?Arod?J?V Prsten – Kniha Osmá) (ebook)
  Envío
  Una vez realizado tu pedido, tendrás disponible tu eBook para su lectura en tu Área Privada.
  Devolución
  No se admiten devoluciones en las descargas de contenido digital.
  ×
  ×
  ×
  ×
  comparar