Ate? Ülkesi (Felsefe Yüzü?Ü 12. Kitab?) (ebook)

Ate? Ülkesi (Felsefe Yüzü?Ü 12. Kitab?) (ebook)

Autor:
Morgan Rice
5,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

ATE? ÜLKES?'nde (FELSEFE YÜZÜ?Ü SER?S?'N?N 12. K?TABI), Gwendolyn ve halk? kendilerini Yukar? Adalar'da ku?at?lm??, Romulus'un ejderhalar? ve bir milyon askerden olu?an ordusu taraf?ndan s?k??t?r?lm?? halde buluyor. Her ?eyi kaybetmi? gibi gözüküyorlarken… Beklenmedik bir kaynaktan yard?m geliyor. Gwendolyn denizde kaybolan bebe?ini bulmaya ve sürgündeki halk?n? yeni bir yuvaya götürmeye kararl?. Yabanc? ve egzotik denizlere aç?l?yor, akla hayale gelmeyen tehlikelerle, isyanlarla ve açl?kla kar??la??rken, hepsi güvenli bir liman?n hayalini kuruyor. Thorgrin en sonunda Druidler Diyar?'nda annesiyle bulu?uyor, kar??la?malar? hayat?n? sonsuza dek de?i?tiriyor ve eskisinden de güçlü k?l?yor. Gwendolyn'i ve bebeklerini bulmak, kaderini gerçekle?tirmek için kararl?l?kla yeni bir maceraya at?l?yor. Ejderhalara ve dü?man askerlerine kar?? yap?lan efsanevi bir sava?ta, Thor canavarlarla sava??rken ve karde?leri için hayat?n? tehlikeye atarken her aç?dan bir s?navdan geçiyor ve al?n yaz?s?nda oldu?u gibi muhte?em bir sava?ç? olabilmek için daha da büyük bir çaba sarf ediyor. Güney Adalar?'nda, Erec ölmek üzere ve onu öldürmekle suçlanan Alistair hem Erec'i, hem de kendisini bu suçlamanda kurtarmak için elinden geleni yapmak zorunda. Taht? ele geçirmek için bir güç sava??yla birlikte bir iç sava? patlak veriyor ve Alistair kendi ve Erec'in kaderinin orta yerinde bir denge bulmaya çal???rken buluyor. Romulus Gwendolyn'i, Thorgrin'i ve Halka'dan geriye kalanlar? yok etmeye kararl?, ancak ay döngüsü sona ermek üzere ve irade gücü ciddi bir biçimde s?navdan geçecek. Bu arada, ?mparatorlu?un Kuzey bölgesinde yeni bir kahraman ortaya ç?k?yor: Darius isimli on be? ya??nda, köleli?in zincirlerini k?rmaya ve halk?n?n aras?nda yükselmeye kararl? bir sava?ç?. Ancak Kuzey Ba?kenti güzelli?iyle ve barbarca gaddarl???yla tan?nan on seki ya??ndaki Volusia taraf?ndan yönetiliyor.


Detalles del ebook
ISBN:
9781632915870
Editorial:
Lukeman Literary Management
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Turco
Idioma original:
Inglés
Género:
Literatura
Subgénero:
Historia de la Literatura
Prelectura del libro:
Ate? Ülkesi (Felsefe Yüzü?Ü 12. Kitab?) (ebook)

Referencia:

1632915870 |

EAN:

9781632915870