Lee tu eBook Tagus en cualquier dispositivo"D?ní nabité fantasií, které dozajista pot?ší p?íznivce p?edešlých román? Morgan Rice, a také nadšence tvorby, jakou je nap?íklad Cyklus d?dictví od Christophera Paolini.... P?íznivci fikce pro mladistvé budou doslova pohlceni tímto nejnov?jším dílem autorky a budou prahnout po její další tvorb?." --The Wanderer, A Literary Journal (o knize Vzestup drak?) ?ÍŠE STÍN? je pátou knihou z epické fantasy ságy autorky Morgan Rice KRÁLOVÉ A ?AROD?JOVÉ! V knize ?ÍŠE STÍN? se Kyra ocitne uprost?ed ho?ícího hlavního m?sta, které je napadeno draky, její život visí na vlásku. Její milovaná domovina je zni?ená, Plameny jsou sníženy a sk?ítkové vtrhli dovnit?, Kyra se musí urgentn? vydat do Mardy, aby získala kouzelnou zbra? p?edtím, než bude p?íliš pozd? – i když ji to dovede do samotného srdce temnoty. Duncan se ocitne uv?zn?ný i s ostatními v ho?ícím hlavním m?st? a použije veškeré své síly, aby našel své muže, pokusil se o út?k a shromáždil své vojáky, aby spole?n? napadli Pandesii. Na druhé stran? království pluje Merk, s dcerou Krále Tarnise, skrze Zátoku Smrti poté, co opustili V?ž Kosu a plují na Knossos, ostrov bojovník?. Pronásledováni Vesuviem a jeho armádou sk?ítk?, p?eplouvají nejošidn?jší vody sv?ta, ví, že mají mizivou šanci na to, dostat se na ostrov, a ješt? menší šanci na únik. Dierdra a Marco p?ežijí záplavovou vlnu, která zni?ila Ur, jen aby byli sv?dkem toho, že je jejich milované m?sto zaplaveno. Všichni, které znali a milovali, jsou ztraceni nebo mrtví, musí se ale dát dohromady a dojít za jedinou osobou, o které ví, že je ješt? naživu: Kyrou. Alec zatím pluje zp?t do Escalonu, spole?n? s lidmi ze Ztracených Ostrov?, drží vzácný me?, který možná vše zm?ní. Ale nikdo z nich ne?eká, že se setká se zni?enou zemí, zemí, která se nyní hemží draky. Se svou silnou atmosférou a ucelenými postavami je ?ÍŠE STÍN? ohromující ságou o rytí?ích a bojovnících, králech a lordech, o cti a udatnosti, kouzlu, osudu, nestv?rách a dracích.

?Íše Stín? (Sága Králové A ?Arod?Jové —Kniha ?. 5) (ebook)

Autor/Autora
Morgan Rice

4,74

4,99

-5%

 • Nuevo
  REFERENCIA: tagus-9781632916259 | EAN: EAN
  ISBN 9781632916259
  store/product_detail/related_offers
  store/product_detail/packs
  store/product_detail/other_works
  Envíos y devoluciones
  DETALLES DEL EBOOK
  ISBN
  9781632916259
  Idiomas
  Checo
  Género
  Literatura
  Fecha de lanzamiento
  12 de Julio de 2016
  Formato
  EPub sin DRM
  Editorial
  Lukeman Literary Management
  Prelectura del libro
  ?Íše Stín? (Sága Králové A ?Arod?Jové —Kniha ?. 5) (ebook)
  Envío
  Una vez realizado tu pedido, tendrás disponible tu eBook para su lectura en tu Área Privada.
  Devolución
  No se admiten devoluciones en las descargas de contenido digital.
  ×
  ×
  ×
  ×
  comparar