Ejderham Korkuyor! Yeni Yeni Ortaya Ç?Kan Sorunlar Ve Korkular? Çözen 12 Kafiyeli Hikâye (ebook)

Ejderham Korkuyor! Yeni Yeni Ortaya Ç?Kan Sorunlar Ve Korkular? Çözen 12 Kafiyeli Hikâye (ebook)

0,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Bu 12 K?sa öykü birçok çocu?un ya?ad??? korkular? konu al?yor. Hikâyeler Ejderha Dan’e odakl? böylece siz ve çocu?unuz onun korkular?n? ve bunlarla nas?l ba?a ç?kt???n? okuyabilirsiniz. Hikâyedeki ufak çocuk genelde korktu?unu, yanl?? yapt???n? kabul etmiyor bunun yerine ejderhay? suçluyor. Hikâyeleri bu bak?? aç?s?yla yazd?m çünkü bazen ebeveynler çocuklar?n?n problemleriyle ba?a ç?kmalar? için yard?m etmeye çal??salarda, çocuklar durumla daha iç içeler ve sorunu mant?ksal olarak belirleyip çözemiyorlar. Ejdarhan?n problemindeki biraz tutars?z eylemler… Ufak çocuklar?n problemin çözümüne odaklanmalar?n? sa?l?yor.  ?çerik Tablosu : “Annem nerede?” Yeni Do?an erkek karde? Arkada??m Ejderha öfke nöbetleri geçiriyor Arkada??m Ejderha karanl?ktan korkuyor  Arkada??m Ejderhan?n da??n?k bir odas? var “Benim hatam de?ildi!”  Arkada??m Ejderha kötü sözler söylüyor  Arkada??m Ejderha yemek ayr?m? yap?yor! Arkada??m Ejderha alt?na yap?yor  Arkada??m Ejderha çok utangaç  Arkada??m Ejderha Zorbayla tan???yor  Arkada??m Ejderha kötü rüyalar görüyor Ebeveynlere Tavsiyeler .


Detalles del ebook
ISBN:
9781633398849
Editorial:
How To Help Children
Formato:
EPub con DRM
Idioma:
Turco
Género:
Infantiles y juveniles
Subgénero:
Infantil 9-12 años - LECTURAS
Prelectura del libro:
Ejderham Korkuyor! Yeni Yeni Ortaya Ç?Kan Sorunlar Ve Korkular? Çözen 12 Kafiyeli Hikâye (ebook)

Referencia:

1633398849 |

EAN:

9781633398849