Para (ebook)

Para (ebook)

2,49
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Piyesin ba? aktörü, «hayata hakim küçük tedbirlerin, miskin hesaplar?n adam?» bir Banka Patronudur. Para kazanmak u?runa her?eyi me?ru görür; ama asla, ahlâks?zl???n?n üstünü örterek namuslu görünmek gibi riyakâr bir tav?r içine girmez. Has?l?, ahlâks?zl???nda samimi bir adamd?r. Ayr?ca, aile fertlerinden ba?layarak, yan?nda çal??t?rd??? ve toplumun çe?itli kademelerinde ili?kide bulundu?u namuslu ve dürüst görünen insanlar?n ço?unlu?unun samimi olmad???n?n da fark?ndad?r. Piyes’te geli?en hâdiselerin merkezinde para, öyle bir ölçüdür ki, insanlar?n bütün içyüzünü oldu?u gibi ortaya ç?karmaktad?r... Eser, ilk defa 1941-42 k???nda ?stanbul ?ehir Tiyatrosunda sahnelenmi?tir. (Tamamland??? tarih; 15 Aral?k 1941).


Detalles del ebook
ISBN:
9786054955350
Editorial:
BÜYÜKDO?U
Formato:
EPub con DRM
Idioma:
Turco
Género:
Artes
Subgénero:
Artes
Prelectura del libro:
Para (ebook)

Referencia:

6054955350 |

EAN:

9786054955350

Otros ebooks de Necip Faz?l K?sakürek.

ver todos