Sava? Yaz?Lar? 1 (ebook)

Sava? Yaz?Lar? 1 (ebook)

5,49
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Üstad Necip Faz?l’?n 1939 - 1943 y?llar? aras?nda kaleme ald??? Çerçeve yaz?lar?n?n büyük k?sm? 2. Dünya Sava??na dairdir. Bu yaz?lar?nda, Avrupa kanallar?ndan gelen tamamen aksi yöndeki haberlere ra?men, 1939 Mart’?ndan ba?layarak emsalsiz bir dünya k?yametine gidildi?ini söyliyen Necip Faz?l, “tek ba??na” sava? olaca??n? iddia etmi?tir. 1939 A?ustos sonundaki Rus-Alman pakt?n?, Bâb?âli’nin bütün Ba?muharrirleri tam bir sulh müeyyidesi diye gösterirlerken, sava??n “birkaç gün” meselesi oldu?unu yazm?? ve 3 gün sonra da 2. Dünya Sava?? ba?lam??t?r. Sava??n devam etti?i müddet içinde ise, hâdiselere takaddüm eden te?hisleri ve “ç?kmad??? takdirde kalemimi k?rar ve bileklerimi keserim” dedi?i iddialar?n?n bir bir gerçekle?mesiyle herkesi hayretler içinde b?rakm??t?r. O’nun, “hemen hemen gaibten haber vermek derecesini bulan ?ayan? hayret siyasî te?hisler” olarak görülen yaz?lar? kar??s?nda söylenebilen yegâne söz ?u olmu?tur: –Bu adam ne derse ç?k?yor! Necip Faz?l’?n, esasl? bir kültür, anlay??, hesaplay?? ve sezi?le 2. Dünya sava??n?n bütün gidi?at?n? fikrî ve siyasî cepheleriyle gözönüne seren 1939 - 1943 y?llar? aras?ndaki Çerçeve’leri, “Sava? Yaz?lar?” ba?l??? alt?nda, kronolojik bir s?ra ile derlenmi?tir. Eserin 1. cildinde 1939 - 1940 y?llar?ndaki yaz?lar yer almaktad?r. .


Detalles del ebook
ISBN:
9786054955824
Editorial:
BÜYÜKDO?U
Formato:
EPub con DRM
Idioma:
Turco
Género:
Novela fantástica
Subgénero:
Novela de Ciencia Ficción y Fantástica
Prelectura del libro:
Sava? Yaz?Lar? 1 (ebook)

Referencia:

6054955824 |

EAN:

9786054955824

Otros ebooks de Necip Faz?l K?sakürek.

ver todos