W?Drówka Przez ?Ycie (ebook)

W?Drówka Przez ?Ycie (ebook)

2,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

G?ównym bohaterem jest m?ody ch?opak, Gabriel Fortis, który ju? si? wyra?nie usamodzielni? i w pe?ni korzysta z ?ycia. Bardzo dobrze zarabia i nie posiada ?adnych wi?kszych problemów. Wraz ze swoim najlepszym przyjacielem dobrze si? bawi? na nocnych imprezach i nic nie wskazywa?oby na to, by co? mog?o ich ?ycie odmieni?. Jednak jego idealne ?ycie nagle zostaje przerwane, gdy podczas podró?y do domu swoich rodziców, jego samochód zostaje zmia?d?ony przez nadje?d?aj?c? z naprzeciwka ci??arówk?. Gabriel budzi si? w jednym ze szpitali i zdumiony brakiem jakichkolwiek ran wychodzi z niego o w?asnych si?ach. Nikt z personelu nie potrafi mu udzieli? odpowiedzi na ?adne z jego pyta?, wi?c postanawia wróci? do miejsca, w którym rzekomo mia? wypadek samochodowy. Ju? prawie u celu powstrzymuje go przed tym cz?owiek, którego wcze?niej nigdy nie spotka?, a który wie o nim prawie wszystko. Od tej chwili rozpoczyna si? prawdziwa w?drówka przez ?ycie g?ównego bohatera, dzi?ki której poznaje prawdziwe warto?ci oraz cen? ?ycia, które ju? mia? tak dobrze pouk?adane. Krzysztof Lip Urodzony w 1981 r. w ma?ym miasteczku na ?l?sku. Uko?czy? Wy?sz? Szko?? Zarz?dzania Marketingowego i J?zyków Obcych w Katowicach. Od zawsze interesowa? si? filmem i ?wiatem stworzonym przez ich twórców. Napisa? scenariusz krótkiego filmu kryminalnego, który zosta? wyró?niony w jednym z konkursów organizowanych przez Agencj? Aktorsk? Gudejko. Teraz debiutuje swoj? pierwsz? powie?ci? "W?drówka przez ?ycie", któr? ma nadziej? zainteresowa? szersze grono czytelników i zach?ci? do czytania jego twórczo?ci.


Detalles del ebook
ISBN:
9788362480791
Editorial:
e-bookowo.pl
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Infantiles y juveniles
Subgénero:
Infantil 9-12 años - LECTURAS
Prelectura del libro:
W?Drówka Przez ?Ycie (ebook)

Referencia:

8362480791 |

EAN:

9788362480791

Otros ebooks de Krzysztof Lip.

ver todos