Chabrowe Sny O Wio?Nie (ebook)

Chabrowe Sny O Wio?Nie (ebook)

Autor:
Joanna Hacz
2,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Powie?? traktuje o nietuzinkowej rado?ci ?ycia, przyja?ni oraz mi?o?ci. Jest to ksi??ka, w której niecodzienne zbiegi okoliczno?ci, gafy oraz pomy?ki nak?adaj? si? na siebie wzajemnie. ?miech, wzruszenie i odrobin? szale?stwa. Bohaterowie ciesz? si? chwil?, s? pe?ni niedoskona?o?ci oraz fantazji... Katarzyna Bujnicka jest m?od? dziennikark?, która studiuje filologi? polsk?. Mieszka wraz z trójk? przyjació? w wynajmowanym M-3 i przez przypadek w jej ?ycie wkrada si? niewielki w?tek kryminalny. Ona ma swojego "onego", którego zabiegów ca?kowicie nie dostrzega. Perypetie mi?osne s? dodatkowo ubarwione obecno?ci? rodziny "Winicjusza", która nie potrafi zaakceptowa? wybranki jego serca i czyni wszystko, aby zapobiec ewentualnemu po??czeniu si? m?odych ludzi. Ka?ka jest postaci? mimowolnie wywo?uj?c? sytuacje, których normalny, uporz?dkowany cz?owiek nie by?by sobie w stanie wyobrazi?. To w?a?nie dzi?ki temu zdobywa wi?kszo?? potrzebnych jej wywiadów i artyku?ów. Do swojego ca?kowicie zwariowanego i nieuporz?dkowanego ?wiata przygarnia ma?ego, potrzebuj?cego mi?o?ci ch?opca imieniem Andrzejek. We wszystkim, cokolwiek czyni, wspieraj? j? wspaniali przyjaciele oraz rodzina. Najbardziej barwn? ze wszystkich postaci w tej ksi??ce jest chyba wspó?lokator Ka?ki - Remik. Remik jest "wariatem" w pozytywnym tego s?owa znaczeniu, a tak?e prowodyrem ró?nych ciekawych sytuacji... Joanna Hacz Nauczycielka, polonistka i anglistka. Uko?czy?a filologi? polsk? na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z kolei angielsk? na Uniwersytecie Opolskim. Pracuje w gimnazjum. Kocha swoj? prac? i bardzo lubi m?odzie?, chocia? przyznaje, ?e od czasu do czasu jest ona wielkim wyzwaniem dla zachowania zdrowego rozs?dku. Prywatnie szcz??liwa ?ona i matka niespe?na trzyletniego ?obuziaka. Bardzo lubi podró?e i jest maniaczk? zwiedzania zamków oraz skansenów.


Detalles del ebook
ISBN:
9788363080297
Editorial:
e-bookowo.pl
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Novela fantástica
Subgénero:
Novela de Ciencia Ficción y Fantástica
Prelectura del libro:
Chabrowe Sny O Wio?Nie (ebook)

Referencia:

8363080297 |

EAN:

9788363080297