Pami?Tnik M?Odego Ekonomisty (ebook)

Pami?Tnik M?Odego Ekonomisty (ebook)

Autor:
Pawe? Dub
2,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

„Pami?tnik m?odego ekonomisty” to burzliwe zwi?zki. „Spotka?em Monik? w windzie. Sta?a z tulipanem w d?oni, a ja przypomnia?em sobie, ?e przecie? dzisiaj jest Dzie? Kobiet. Postanowi?em zignorowa? ten socjalistyczny prze?ytek, co przysz?o mi ca?kiem ?atwo z powodu braku kwiatka oraz funduszy na ewentualny jego zakup. – Sie masz – rzuci?em i spokojnie zacz??em obgryza? paznokcie. Chcia?em okaza? w ten sposób ca?kowity brak zainteresowania jej osob?. Znowu na mnie spojrza?a, jak kiedy?, z lito?ci? – a ja mia?em olbrzymi? satysfakcj?. Niech cierpi, skoro wybra?a innego.” Realistyczne opisy ci??kiej pracy. „Zaczynam wdra?a? si? coraz bardziej w rytm pracy naszego biura. Karta zegarowa – winda – czajnik – fili?anka kawy – gazeta – WC – pogaw?dki z paniami – WC – szklanka zimnej wody z powodu pani Eli – druga szklanka zimnej wody – drugie ?niadanie – monolog pana Rysia – wizyta kierownika – szklanka herbaty – winda – karta zegarowa. Nie da si? ukry?, ?e sporo si? dzieje w ci?gu dnia.” I wreszcie kochaj?ca matka. „Trwali?my w takim bezruchu chyba wieczno??, przynajmniej tak mi si? zdawa?o, bo przez ca?y ten czas zastanawia?em si?, w któr? stron? pójdzie wybuch mojej mamy. Kogo zaatakuje i jak? Musia? nast?pi? atak, bo moja mama nigdy tak d?ugo nie milcza?a i teraz miliony skumulowanych s?ów i zda? musia?y k??bi? si? w jej g?owie w jakim? szale?czym ta?cu. – Czy ja mog?… – zacz??a spokojnie, ale g?os uwi?z? jej w gardle. Odchrz?kn??a i ponowi?a pytanie: – Czy mog? prosi? o fili?ank? melisy?” To jedna z najbardziej dowcipnych ksi??ek w ostatnich latach. Komentarze g?ównego bohatera, dzi?ki swojej naiwno?ci, odkrywaj? przed czytelnikiem prawd? o nas samych. Dzi?ki niezliczonym podtekstom i aluzjom to jedna z tych powie?ci, które mo?na czyta? wiele razy. Podobno nigdy si? nie nudzi. A przecie? to dopiero pierwsz? cz???. Patronat medialny TwojaKultura.pl Pawe? Dub Urodzony wiosn?, ekonomista z wykszta?cenia. Po studiach trafia do korporacji, gdzie uczy si? rozwija? najgorsze instynkty. Niestety, okazuje si? niezbyt poj?tnym uczniem, ale ma jedn? wa?n? zalet? - naiwno??. To dzi?ki niej udaje mu si? skutecznie omija? pu?apki zastawiane przez przyjació? oraz wrogów, którzy nierzadko zamieniaj? si? rolami. Jednocze?nie, aby zrozumie? otaczaj?cy go ?wiat notuje wa?niejsze my?li i spostrze?enia w formie pami?tnika, którego pierwsze fragmenty staj? si? jego debiutanck? ksi??k?.


Detalles del ebook
ISBN:
9788378590712
Editorial:
e-bookowo.pl
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Novela fantástica
Subgénero:
Novela de Ciencia Ficción y Fantástica
Prelectura del libro:
Pami?Tnik M?Odego Ekonomisty (ebook)

Referencia:

8378590712 |

EAN:

9788378590712