Obsesja (ebook)

Obsesja (ebook)

3,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Drogi Czytelniku oddaj? w Twoje r?ce powie??, w której znajdziesz wszystko to, co mo?e ofiarowa? nam mi?o??. Zarówno pi?kno emocji, jak i ogromn? t?sknot? oraz to, czego boimy si? najbardziej; zdrad?, upokorzenie, czy odrzucenie. Historia, któr? Ci opowiadam nie wydarzy?a si? naprawd?. A wszelkie podobie?stwo do miejsc, imion i nazwisk jest przypadkowe i niezamierzone. G?ówny bohater Aleks i one kobiety; romans i mi?o??. Przelotne zwi?zki staj? si? prób? zapomnienia wyj?tkowej i tajemniczej Grace. To w?a?nie ona porywa go do niesamowitej krainy dozna? i emocji kilka miesi?cy wcze?niej. Poszukiwania trwaj?. Mi?dzy czasie kolejny epizod, który rozczarowuje. Aleks jest ju? pewien, ?e ?adna kobieta nie dorówna Grace. A mimo to nie potrafi si? oprze? chwilowej ekscytacji. Wci?? wierzy, ?e odnajdzie w innej to czego szuka. Iluzja trwa. Ale niesie ona za sob? okre?lone konsekwencje. I niestety poniesie je nie tylko on. Powie?? ta wci?gnie Ci? w ?wiat erotyki, pe?en intymnych chwil, jakie rozgrywaj? si? pomi?dzy bohaterami- kochankami. Ale nie tylko…wierz mi. Wiem Drogi Czytelniku, ?e i w Twoim ?yciu mi?o?? ma ogromne znaczenie. Ma?o tego, uwa?amy j? za pi?kn?, wznios?? i z upragnieniem jej wyczekujemy. Ale czy zawsze mi?o?? ma dobre oblicze? Czy nie zdarza si? i tak, ?e postrzegamy j?, jako toksyczne dr???ce nasze umys?y emocje? Rozczarowanie, zdrada, poni?enie i porzucenie, to równie? jest sk?adowa tego uczucia. Uczucia mi?o?ci. W mojej powie?ci poznasz te? inne jej oblicze. Oblicze nacechowane obsesyjnym d??eniem do zaspokojenia swoich potrzeb, tych nie rzadko pierwotnych. Kto b?dzie tego przedstawicielem? On, Aleks? Czy one, kobiety? Zacznij czyta? a wszystko wkrótce si? wyja?ni. Zapraszam Ci? ja i moi bohaterowie. M. Grzebu?a Marta Grzebu?a z d. ?ukomska Pseudonim Jarz?bina ur. 22 listopada 1960 roku we Wroc?awiu. Tu uko?czy?a Szko?? Podstawow? i Studium Medyczne. Pozostaje pod wp?ywem poezji J. S?owackiego, A. Mickiewicza czy A. Asnyka. Pisze od 13 roku ?ycia, w jej zbiorach jest 400 wierszy. Debiutowa?a w 2010 r. tomikiem poezji: „W cieniu Jarz?biny” (Black Unicorn). Nast?pny to: „Owoce Jarz?biny” (Radwan). Wydane powie?ci to: „Pomara?czowe ogrody”, „To, co mog?o si? zdarzy?” (Radwan), „Epizod na dwa serca”, „Kobieta z okna”, „Dzie?, który nie mia? jutra” (Warszawska Firma Wydawnicza sc J. Majedcki i J. Wernik) oraz „Zapomn? imi? twoje” i „Dotykaj?c Nieba” (Wydawnictwo „ASTRUM”). Autorka tekstu do piosenki zespo?u „Wilczyca” (po??czone dwa wiersze „Wilk wilkowi” i „W galopie”), do której muzyk? skomponowa? Tomasz Derach. Autorka w swoich powie?ciach i wierszach przeprowadza Czytelnika po ?wiecie zmaga?, wyrzecze?, prawd, mi?o?ci, zdrad, ?mierci w taki sposób, by ten, zag??biaj?c si? w kolejne strony, odczuwa? nie tylko wzruszenie, sympati? do bohaterów, ale lektura budzi?a w nim jeden, z najwi?kszych z darów, jaki posiada cz?owiek, empati?. Marta Grzebu?a sama mówi: „Sercem do serc, pisz?”. I to jest chyba najlepsze podsumowanie jej twórczo?ci.


Detalles del ebook
ISBN:
9788378592655
Editorial:
e-bookowo
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Novela fantástica
Subgénero:
Novela de Ciencia Ficción y Fantástica
Prelectura del libro:
Obsesja (ebook)

Referencia:

8378592655 |

EAN:

9788378592655

Otros ebooks de Marta Grzebu?a.

ver todos