Si?A Ludu (ebook)

Si?A Ludu (ebook)

2,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

W czasach ?redniowiecza trudno znale?? spokój w ?yciu codziennym. Mieszka?cy dwóch s?siaduj?cych ze sob? wiosek wiedz? o tym bardzo dobrze. Od lat tocz? ze sob? spory, które kosztuj? ich wiele krwi. Wszystko wygl?da na to, ?e kolejny rozejm ma si? ju? ku ko?cowi i obie wioski zaczynaj? przygotowania do kolejnej ma?ej wojny. Jednak tym razem ich wzajemne problemy s? cz??ci? powa?niejszego konfliktu, który czeka ca?e królestwo. Nadci?ga bowiem w ich stron? liczna armia, której nikt si? nie spodziewa?. Na rozkaz króla m??czy?ni z wiosek maj? natychmiast do??czy? do dowódców wojsk królewskich, by broni? okolicznych zamków. Jednak czy uczyni? to, wiedz?c o tym, ?e wroga armia atakuje najpierw wioski? Czy pod???, by s?u?y? pod rozkazami cz?owieka, który gardzi nimi i podst?pnie zabi? ich najwi?kszego wojownika? KRZYSZTOF LIP Urodzony w 1981 r. w ma?ym miasteczku na ?l?sku – ?ory, gdzie do tej pory mieszka i pracuje. Uko?czy? Wy?sz? Szko?? Zarz?dzania Marketingowego i J?zyków Obcych w Katowicach. Od zawsze interesowa? si? filmem i ?wiatem stworzonym przez ich twórców. Zajmuje si? pisaniem ksi??ek oraz scenariuszy. Jego najwi?kszym dotychczasowym sukcesem jest wyró?nienie w konkursie organizowanym przez Agencj? Aktorsk? „Gudejko” na scenariusz kryminalny. Zadebiutowa? swoj? pierwsz? powie?ci? „W?drówka przez ?ycie”, która zosta?a ju? wydana zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. .


Detalles del ebook
ISBN:
9788378592792
Editorial:
e-bookowo.pl
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Novela fantástica
Subgénero:
Novela de Ciencia Ficción y Fantástica
Prelectura del libro:
Si?A Ludu (ebook)

Referencia:

8378592792 |

EAN:

9788378592792

Otros ebooks de Krzysztof Lip.

ver todos