Samouczek J?Zyka Angielskiego W Zdaniach Do T?Umaczenia (ebook)

Samouczek J?Zyka Angielskiego W Zdaniach Do T?Umaczenia (ebook)

7,49
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Samouczek j?zyka angielskiego w zdaniach do t?umaczenia. Poziom ?rednio zaawansowany to poradnik s?u??cy samodzielnej nauce j?zyka angielskiego. Druga cz??? samouczka jest propozycj? dla osób, które maj? podstawy j?zyka angielskiego i chcia?aby je utrwali?, a przede wszystkim rozwin??. Ksi??ka sk?ada si? z trzydziestu siedmiu rozdzia?ów teoretyczno-praktycznych, które zawieraj? omówienie poszczególnych zagadnie?, przyk?ady, a tak?e zdania do t?umaczenia. W odpowiedziach zamieszczono obszerny komentarz, który t?umaczy ewentualne b??dy jakie ucze? móg? pope?ni?. Po ka?dych pi?ciu rozdzia?ach, nast?puje powtórzenie materia?u. Podr?cznik pozwala na wyszlifowanie podstaw gramatycznych j?zyka angielskiego, dzi?ki czemu poznasz najcz?stszej b??dy i kalki j?zykowe. Dzi?ki ksi??ce nabierzesz pewno?ci siebie, uzupe?nisz swoj? wiedz?, lub dowiesz si? rzeczy, których jeszcze nie wiedzia?e?, a s? wa?ne, aby poprawnie budowa? zdania w j. angielskim! Karolina Jekie?ek J?zykiem angielskim interesuj? si? od kiedy rozpocz??am jego nauk?. Od 2006 nauczam j?zyka angielskiego, pocz?tkowo w ramach organizacji studenckiej, w formie pro bono. Od 2010 prowadz? w?asn? firm? zajmuj?c? si? us?ugami edukacyjnymi w zakresie j?zyka angielskiego – Personal English Tutor. Prowadz? stron? internetow? dla uczniów j?zyka angielskiego opart? na zadaniach interaktywnych programu hotpotatoes. Aktualnie wspó?pracuj? z firm? informatyczn? w zakresie stworzenia serwisu dla uczniów i nauczycieli.logo-minipx.png (2012-05-09 08:57:42) W ramach studiów bibliotekoznawczych na UJ, uzyska?am stypendium ERASMUS, które pozwoli?o mi na wyjazd na angielsk? uczelni?. Tam poczu?am przyp?yw ch?ci, który skierowa? mnie na filologi? angielsk?. W 2012 wyda?am pierwsz? ksi??k?, pt. „Propozycje zada?, ?wicze? i gier do nauki j?zyka angielskiego. Poradnik dla nauczycieli i lektorów – poziom elementary.”.


Detalles del ebook
ISBN:
9788378593676
Editorial:
e-bookowo.pl
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Inglés
Género:
Literatura
Subgénero:
Cursos y Métodos de Aprendizaje
Prelectura del libro:
Samouczek J?Zyka Angielskiego W Zdaniach Do T?Umaczenia (ebook)

Referencia:

8378593676 |

EAN:

9788378593676

Otros ebooks de Karolina Jekie?ek.

ver todos