Sekrety Mentalisty (ebook)

Sekrety Mentalisty (ebook)

7,49
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Chcesz czyta? w my?lach? Przepowiada? przysz?o??? Manipulowa? decyzjami widzów? Ta ksi??ka jest dla Ciebie! Sekrety Mentalisty to pierwsza tego typu publikacja w naszym kraju traktuj?ca o Mentalizmie. Jest idealnym rozwi?zaniem dla ka?dego, kto chcia?by rozpocz?? swoj? przygod? z t? fascynuj?c? form? iluzji. Autor wprowadzi was ?wiat mentalizmu, w którym to poznacie niewiarygodnie barwn? historie sztuki czytania w my?lach, nast?pnie zdradzi wam swoje najpilniej strze?one sekrety. Na koniec podzieli si? z wami przemy?leniami na temat tworzenia postaci, prezentacji czy budowy swojego pierwszego programu mentalnego. Publikacja zawiera unikatowe ilustracje z prywatnej kolekcji oraz autorskie efekty niepublikowane nigdy wcze?niej. Wszystko to w jednej ksi??ce, która jest kamieniem milowym w polskim ?rodowisku mentalizmu. Radek Hoffman jest artyst? estradowym, performerem oraz autorem ?yj?cym obecnie w ?odzi. Za?o?y? Grup? Iluzjonistów znan? w Polsce pod nazw? „Kreators” oraz jest wspó?twórc? Muzeum Sztuki Iluzji. Pomimo swojego m?odego wieku posiada wieloletnie do?wiadczenie w tematyce Mentalizmu. Gromadzi? je, wyst?puj?c w niemal ka?dych warunkach, za? teraz jest gotów podzieli? si? z nami cz??ci? swojej ogromnej wiedzy. Jest cz?owiekiem pe?nym skrajno?ci, kocha histori? i tradycj? Mentalizmu, lecz jego wzrok ca?y czas patrzy w przysz?o??, a umys? rozmy?la o nowych, oryginalnych sposobach prezentacji tej sztuki. Przygoda z napisaniem tej ksi??ki zacz??a si? par? lat temu, gdy spostrzeg?, i? w Polsce wiedza na temat Mentalizmu jest praktycznie znikoma. Mentalizm jest pe?en fascynuj?cych historii i unikatowych metod wykonywania zadziwiaj?cych efektów, st?d podj?cie decyzji o napisaniu tego tytu?u. Po latach ci??kiej pracy trzymacie w r?kach t? oto ksi??k?. Autor spor? cz??? swojego ?ycia sp?dzi? wchodz?c do umys?ów swoich widzów, czy Ty jeste? gotowy zajrze? do jego? Kamil Scott .


Detalles del ebook
ISBN:
9788378594628
Editorial:
e-bookowo.pl
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Psicología y pedagogía
Subgénero:
Psicología
Prelectura del libro:
Sekrety Mentalisty (ebook)

Referencia:

8378594628 |

EAN:

9788378594628