Samuraj I Anio? Stró? (ebook)

Samuraj I Anio? Stró? (ebook)

Autor:
Andrzej ?Ak
2,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Czy to mo?liwe, ?eby w szpitalu zjawi? si? prawdziwy Anio?? Anio? karateka, ucz?cy ma?ego ch?opca walki z chorob? i z?em? Oho! Od tej chwili tajemniczy Black, Czarna Mamba i reszta ohydnego gangu musz? mie? si? na baczno?ci! Przeczytajcie t? ma?? powie??. Histori? o odwadze Teo, wielkiej przyja?ni Barcy, o ich dzielno?ci i naje?onej niebezpiecze?stwami drodze do pokonania wszelkiego z?a! Samuraj i anio? stró? to nie tylko ksi??ka o szpitalu i dzieci?cym cierpieniu. Znajdziecie w niej wiele zabawnych zdarze? i wywo?uj?cych u?miech przygód. Zrozumiecie te? wa?ne przes?anie, ?e ka?dy z was je?li tylko starczy mu wytrwa?o?ci, podobnie jak Teo pokona w ?yciu najwi?ksze przeszkody i jak on mo?e sta? si? prawdziwym samurajem. Andrzej ?ak Debiutowa? w Polskim Radio cyklem s?uchowisk Dziwny tydzie?, które w wersji ksi??kowej wydano w milionowym nak?adzie. W 1983 roku, w katowickim teatrze Ateneum odby?a si? prapremiera jego sztuki Gdzie mieszka wiosna. Od tej pory autor ??czy twórczo?? prozatorsk? dla dzieci z twórczo?ci? sceniczn?. Obok Olimpiady zwierz?t, Pi?knej kasztelanki, Rycerza króla jegomo?ci, Zbójnickich dukatów, powsta?o wiele sztuk teatralnych i telewizyjnych. (m.in. Pier?cie? czarodzieja, Wielka nowina, Zbójnik i ksi???). Wystawiaj? je teatry lalkowe w Katowicach, Warszawie, Kielcach, Olsztynie. Widowisko telewizyjne W?adca Czasu sta?o si? inspiracj? do napisania proz? cyklu fantasy. Trylogia W?adca czasu – powie?? o dzielno?ci i odwadze walcz?cych z chorob? ch?opców znalaz?a uznanie nie tylko w?ród dzieci. Fundacja „ABC XXI – Ca?a Polska Czyta Dzieciom” umie?ci?a j? na Z?otej Li?cie ksi??ek. Na ?yczenie m?odych czytelników autor kontynuuje losy bohaterów w nowym cyklu zatytu?owanym Bractwo Szkar?atnych Liter , tomy – Talizman i Smoki znajduj? si? na pó?kach ksi?garskich. W sprzeda?y s? tak?e inne powie?ci Oliver i niewidzialna wyspa, Brajan i ogniowe smoki, Paradoks bazyliszka, Gwiazda zero, a tak?e pierwszy tom trylogii Kapelusz kapitana Drake'a. Ba?nie Andrzeja ?aka znajduj? si? równie? w lekturach szkolnych i w wielu antologiach. Cz?onek Zwi?zku Literatów Polskich.


Detalles del ebook
ISBN:
9788378594857
Editorial:
e-bookowo.pl
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Infantiles y juveniles
Subgénero:
Infantil 9-12 años - LECTURAS
Prelectura del libro:
Samuraj I Anio? Stró? (ebook)

Referencia:

8378594857 |

EAN:

9788378594857