Dla Ka?Dego Inny Raj (ebook)

Dla Ka?Dego Inny Raj (ebook)

3,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Zbiór pi?ciu opowiada? fantastyczno-naukowych po raz pierwszy wydany w 1984 roku przez Wydawnictwo "?l?sk" w Katowicach. Spotykamy si? w nim zarówno z problemami wynikaj?cymi z penetracji g??bokiego kosmosu, jak i z mo?liwymi konsekwencjami niedostatecznie kontrolowanego burzliwego rozwoju nuklearnej energetyki, czego przedsmak dane nam ju? zreszt? by?o pozna? tak?e w naszych czasach, na przyk?ad w postaci skutków niedawnego trz?sienia ziemi w Japonii. W inauguruj?cym zbiór opowiadaniu "Misja" autor proponuje oryginalny, a zarazem radykalny, by? mo?e jedynie skuteczny sposób, przy zastosowaniu którego mo?na by mówi? o mo?liwo?ci ustanowienia autentycznie demokratycznego ustroju na naszym globie. W tytu?owym opowiadaniu "Dla ka?dego inny raj" jeste?my natomiast ?wiadkami odwiecznej walki pomi?dzy tymi, którzy w imi? cywilizacyjnego post?pu s? sk?onni do poniesienia wszelkich zwi?zanych z jego osi?gni?ciem, niekiedy bardzo wysokich kosztów, a tymi, którzy optuj? za równomiernym rozwojem uwzgl?dniaj?cym skutki owego progresu, gdy? tylko w takim post?powaniu widz? szanse na przetrwanie ludzkiego gatunku.


Detalles del ebook
ISBN:
9788378595762
Editorial:
e-bookowo.pl
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Novela fantástica
Subgénero:
Novela de Ciencia Ficción y Fantástica
Prelectura del libro:
Dla Ka?Dego Inny Raj (ebook)

Referencia:

8378595762 |

EAN:

9788378595762

Otros ebooks de Janusz Szablicki.

ver todos