?Ród?O Source La Source ????? (ebook)

?Ród?O Source La Source ????? (ebook)

2,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

"?ród?o" jest wyborem 14 wierszy autora, najbardziej poczytnych w kraju i za granic?. Aleksander Nawrocki (1940), absolwent filologii polskiej, w?gierskiej i etnografii na Uniwersytecie Warszawskim. Studia pog??bia? za granic?: W?gry, Rumunia. Ucz?szcza? na wyk?ady z filozofii prowadzone przez Leszka Ko?akowskiego. Jako pierwszy w ?wiecie obroni? prac? magistersk? o poezji Czes?awa Mi?osza (1967). Debiutowa? wierszami w r. 1965 u Stanis?awa Grochowiaka (tygodnik „Kultura”), którego nazywano ksi?ciem poetów. W r. 1966 wyda? zbiór wierszy pt. „Rdzawe owoce”, dobrze przyj?ty przez krytyk?. Jest autorem 16 tomów wierszy + 19 tomów wyborów wierszy wydanych za granic?, 2 tomów opowiada?, powie?ci „Cie? jego anio?a”, ksi??ki popularnonaukowej o szamanizmie syberyjskim, ksi??ki reporta?owej pt. „Jak zamordowano Imre Nagya” (powstanie w?gierskie 1956r.). T?umaczy z literatur: rosyjskiej, bu?garskiej, rumu?skiej, ukrai?skiej, serbskiej, w?gierskiej, fi?skiej, angielskiej, francuskiej. Uczestnik wielu presti?owych mi?dzynarodowych festiwali literackich: Struga (Macedonia), Warna (Bu?garia), Belgrad (Serbia), Izmir (Turcja), Kair (Egipt), Tver (Rosja), Kijów (Ukraina), Ryga (?otwa), Wilno (Litwa), Bonn (Niemcy), Londyn (Wielka Brytania). Laureat 25 mi?dzynarodowych nagród literackich. Od r. 1992 w?a?ciciel Wydawnictwa Ksi??kowego IBiS, od r. 1998 redaktor naczelny Pisma „POEZJA dzisiaj”. Wydaje g?ównie literatur? wspó?czesn?: polsk? i zagraniczn?, w tym antologie poetyckie: grecka, hiszpa?ska, w?gierska, fi?ska, rosyjska, ukrai?ska. Autor i wydawca dzie?a – „Poezja polska – Antologia tysi?clecia” (3 tomy, 275 poetów, od „Bogurodzicy” do dzisiaj – str. 1800). Wspó?redaktor dwuj?zycznej antologii poezji polskiej, wydanej w Rosji w serii „Iz wieka w wiek”, prezentuj?cej antologie poetyckie 14 krajów s?owia?skich. Od r. 2001 organizator ?wiatowych Dni Poezji UNESCO, na których wybitnym poetom polskim wr?czana jest Nagroda „Laur UNESCO”, a zagranicznym Nagroda „POEZJI dzisiaj” za przek?ady poezji polskiej. Impreza ta trwa 100 dni – zaczyna si? w Warszawie, potem w ca?ym kraju oraz w Bonn i Londynie, a zako?czenie jest we Wilnie. Od 2008 roku organizuje Festiwale Poezji S?owia?skiej. Otrzyma? Z?oty Krzy? Zas?ugi. Uhonorowany wysokimi odznaczeniami przez czterech prezydentów: R.P., Republiki Czeskiej, W?gierskiej i Republiki Jakuckiej.


Detalles del ebook
ISBN:
9788378597407
Editorial:
e-bookowo.pl
Formato:
PDF
Idioma:
Polaco
Género:
Literatura
Subgénero:
Poesía
Prelectura del libro:
?Ród?O Source La Source ????? (ebook)

Referencia:

8378597407 |

EAN:

9788378597407