Pie?Ni (ebook)

Pie?Ni (ebook)

3,49
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Zbiór „Pie?ni” Jana Kochanowskiego, wydany zosta? po raz pierwszy w 1586 r., a wi?c ju? po ?mierci autora. Podzielony jest na dwie cz??ci – „Ksi?gi pierwsze” oraz „Ksi?gi wtóre”. Zawiera 49 utworów i jest tym samym najwi?kszym zbiorem pie?ni tego autora.Tom skomponowany jest chronologicznie – pierwsza ksi?ga zawiera utwory sprzed 1570 r., druga natomiast pie?ni powsta?e pó?niej. Obie ksi?gi s? zró?nicowane tematycznie. Odnajdujemy tu wiersze religijne, patriotyczne, mi?osne, a tak?e biesiadne. Wszystkie maj? charakter refleksyjny i mimo ?e dotycz? ró?nych tematów, pisane s? j?zykiem potocznym.Pomi?dzy ksi?gami wyst?puj? pewne ró?nice ?wiatopogl?dowe. „Ksi?gi pierwsze” zawieraj? zach?t? do stosowania epikurejskiej zasady „carpe diem”, natomiast „Ksi?gi wtóre” – horacja?skiego z?otego ?rodka.


Detalles del ebook
ISBN:
9788379034291
Editorial:
Ktoczyta.pl
Formato:
EPub con DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Literatura
Subgénero:
Poesía
Prelectura del libro:
Pie?Ni (ebook)

Referencia:

8379034291 |

EAN:

9788379034291

Otros ebooks de Jan, Kochanowski.

ver todos