Sonety Krymskie. Sonety Odeskie (ebook)

Sonety Krymskie. Sonety Odeskie (ebook)

3,49
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Zbiór zawieraj?cy dwa najwi?ksze i najpopularniejsze cykle sonetów autorstwa Adama Mickiewicza – „Sonety krymskie” oraz „Sonety odeskie”.Cykl „Sonety krymskie” sk?ada si? z 18 utworów pisanych w latach 1825–1826. Stanowi? one opis podró?y poety na Pó?wysep Krymski latem i jesieni? 1825 r. Utwory te, oparte na sonetach w stylu w?oskim i nawi?zuj?ce do poematu opisowego, zapocz?tkowa?y „sonetomani?” w?ród pisarzy okresu romantyzmu i M?odej Polski, którzy na?ladowali Mickiewicza i nawi?zywali do jego dzie?a.Cykl 22 utworów okre?lanych zwykle mianem „Sonetów odeskich” powsta? prawdopodobnie w Odessie i Moskwie, tak?e w latach 1825–1826. Sonety te s? zró?nicowane pod wzgl?dem tre?ci. W pierwszych dziesi?ciu wierszach podmiot liryczny opisuje mi?o?? idealn?, w nast?pnych za? odwa?nie wypowiada si? na temat mi?o?ci i erotyzmu.


Detalles del ebook
ISBN:
9788379038732
Editorial:
Ktoczyta.pl
Formato:
EPub con DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Literatura
Subgénero:
Poesía
Prelectura del libro:
Sonety Krymskie. Sonety Odeskie (ebook)

Referencia:

8379038732 |

EAN:

9788379038732