Salta la navegació. Ves directament al contingut principal

Sou a:

  1. Inicio
  2. Informació financera
  3. Grup consolidat

Grup consolidat

Comença el contingut principal

Àmbit Corporatiu 2022

Xifra de negocis (milions d’euros)
Línia de negoci Exercici 2022 Exercici 2021*
Grup Retail 12.213,30 11.325,67
Grup Viajes El Corte Inglés 1.676,94 472,12
Altres línies de negoci 305,83 304,70
Ajustos i eliminacions de consolidació (127,35) (105,92)
Xifra de vendes** 14.068,72 11.996,57
Volum Global d'Ingressos Grupo El Corte Inglés 15.326,85 12.507,61

*Xifres reexpressades pel canvi de criteri en la facturació del Grup Viatges.

**Xifra neta de negocis sense incloure la intermediació i altres factors, com a conseqüència del canvi de perímetre després de la integració de Logitravel al Grupo Viajes El Corte Inglés.

EBITDA (milions d’euros)
Línia de negoci Exercici 2022 Exercici 2021*
Grup Retail 754,99 699,67
Grup Viajes El Corte Inglés 50,31 (56,78)
Altres línies de negoci 31,18 41,64
Ajustos i eliminacions de consolidació 114,88 119,75
Volum Global d'Ingressos Grupo El Corte Inglés 951,37 804,28

*Xifres reexpressades pel canvi de criteri en la facturació del Grup Viatges.

Informació destacada de l'exercici


L'exercici 2022 (comprès entre l'1 de març del 2022 i el 28 de febrer del 2023) ha suposat per al Grup El Corte Inglés el retorn al camí de creixement en totes les àrees d'activitat i assolir els majors beneficis dels últims anys , malgrat el complex context econòmic nacional i internacional.

La fortalesa financera del Grup també es veu reflectida en una disminució del deute financer net que s'ha situat en 2.295 milions d'euros, el nivell més baix dels últims 15 anys.


Àmbit Corporatiu

20

ENTITATS
BANCÀRIES

Al març de 2022 es va signar un refinançament amb més d'una vintena d'entitats bancàries nacionals i internacionals amb què s'ha assegurat una relació estable, amb un cost més alt i amb més terminis.

Aliança

ESTRATÈGICA

Mutua Madrileña i El Corte Inglés van obtenir, el maig de 2022, totes les autoritzacions pertinents per culminar la seva aliança estratègica que ha suposat l'entrada del grup assegurador a l'accionariat d'El Corte Inglés i l'adquisició per part de Mutua del 50,01% del negoci d'assegurances d'El Corte Inglés.

Primefin

ACCIONS

El Corte Inglés i el seu accionista Primefin van tancar, el juny del 2022, un acord pel qual la companyia de distribució recomprava a Primefin la meitat de la seva participació accionarial, que fins aleshores era de l'11,07% del capital social.

BEI

ACORD AMB

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) i El Corte Inglés van signar, el gener del 2023, un finançament de 74 milions d'euros per potenciar el pla d'eficiència energètica i de transformació digital fins a l'any 2024.

Enllaços
relacionats:

T'ha resultat útil aquesta pàgina?

Ens podries dir per què?

Final del contingut principal