Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Datos economico financeiros

Comeza o contido principal

Resultados anuais2020

O Grupo El Corte Inglés alcanzou no exercicio 2020 a cifra de negocios de 10.432 mill.€ e Ebitda de 142 mill.€ .

10.432 mill.€

Cifra de negocios no exercicio 2020
 


 

  • Cifra de negocios
  • EBITDA
  • Outra información destacada
Cifra de Negocios (millóns de euros)      
Liña de negocio Exercicio 2020 Exercicio  2019(1) Exercicio 2018
Grupo Retail (vendas polo miúdo) 10.523,56 13.127,88 12.892,89
Grupo Viajes El Corte Inglés 309,10 2.731,65 2.721,98
Grupo Seguros El Corte Inglés 211,10 215,58 199,46
Grupo SICOR(2) 32,15 - -
Outras liñas de negocio 35,26 38,92 39,55
Axustes e eliminaciones de consolidación (679,17) (739,73) (767,39)
Total Grupo El Corte Inglés 10.432,00 15.260,78 15.086,50

Nota: As cifras de negocio son agregadas.

(1): As cifras de retail foron reexpresadas pola fusión de Sfera, non tendo impacto nas cifras consolidadas.

(2): As cifras de SICOR incorporadas corresponden a 7 meses de actividade, data na que se adquiriu o control.

 
 
EBITDA (millóns de euros)      
Liña de Negocio Exercicio 2020(1) Exercicio 2019 Exercicio 2018
Empresas de Retail (vendas polo miúdo) 52,42 930,52 881,93
Grupo Viajes El Corte Inglés (136,60) 65,06 63,84
Grupo Seguros El Corte Inglés 92,52 89,68 81,12
Grupo SICOR 1,61 - -
Outras liñas de negocio 11,26 12,17 12,75
Axustes e eliminacións de consolidación 120,53 127,29 0,67
Grupo El Corte Inglés 141,73 1.224,72 1.040,31

(1): Inclúe o efecto de IFRS 16.

 

Outra información destacada

 

Ámbito financeiro

  • En abril de 2020: O Corte Inglés un novo acordo de financiamento por importe de 1.341 millóns de euros subscrito cun total de 14 entidades bancarias nacionais e internacionais. Esta operación complementaba ao anterior contrato asinado o 26 de febreiro de 2020 por un importe de 2.000 millóns de euros.

  • En xullo de 2020: Asinouse un novo acordo de financiamento por unha contía máxima de 974,9 millóns de euros co aval do Instituto de Crédito Oficial ( ICO). A operación permitiu trasladar a este novo convenio parte da anterior liña de crédito asinada o 1 de abril de 2020. Con este financiamento, o Grupo asegurou a súa liquidez por un período superior ao ano e sen ningún tipo de garantías. Os bancos non participantes no préstamo ICO permaneceron no revolving (liña de crédito) ata o seu vencemento en abril 2021.

  • En setembro de 2020: Tivo lugar a colocación de bonos senior por importe de 600 millóns de euros. A forte demanda recibida, que superou en catro veces a oferta, impulsou á compañía para ampliar a súa emisión inicial desde os 400 aos 600 millóns de euros. A emisión realizouse a tres anos e medio con vencemento en marzo de 2024.

Ámbito corporativo

  • Hai que destacar a fusión por absorción do Corte Inglés e Sfera co fin de mellorar e complementar a oferta comercial para ao cliente. Esta operación enmárcase dentro do proceso iniciado en 2017 con Hipercor e, posteriormente, en 2018, con Bricor, que ten como obxectivo aproveitar as sinerxias entre os diferentes formatos para gañar en eficiencia e rendibilidade.

  • En liña coa estratexia de diversificación, creouse a compañía SICOR, que abarca diversas actividades que van desde a seguridade e as alarmas para o fogar, á limpeza, o mantemento ou a loxística, entre outras moitas.

 

Fin do contido principal