Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Menú terciario

Fin do menú terciario

Presentación

Comeza o contido principal

Con máis de 80 anos de experiencia

O Grupo El Corte Inglés mantivo sempre unha política de servizo ao cliente e un constante interese por adecuarse aos gustos e necesidades que demanda a sociedade. A garantía, calidade, especialización e a súa continua aposta pola innovación fixeron que o Grupo se convirta nun punto de referencia para o comercio nacional e internacional.

Desde os seus inicios, El Corte Inglés basea o seu modelo de negocio nunha proposta comercial atractiva, ampla e variada, incorporando de forma permanente produtos e servizos pioneiros. A súa historia está marcada por situarse á vangarda, marcar tendencia, impulsar cambios e crear novos conceptos.

Isto levou á compañía a desenvolver unha política de diversificación mediante a creación de novos formatos comerciais como Supercor, Sfera, Bricor, Viajes El Corte Inglés, Seguros e Grupo SICOR, entre outros.

A innovación é unha das máximas que caracterizou a
El Corte Inglés durante a súa historia

A compañía reforza de manera constante a súa aposta pola innovación e a tecnoloxía con novas iniciativas, alianzas, liñas de negocio e servizos. Pioneira tanto na súa variada oferta comercial como nos servizos que ofrece ao cliente, a empresa está en procura e desenvolvemento constante de novos conceptos e servizos.

Mirando ao futuro

No último ano, El Corte Inglés acelerou a transformación do seu modelo de negocio cara a un sistema máis aliñado coa dixitalización e omnicanalidade, diversificación e sostibilidade. Noutras palabras, avances rápidos na transformación de El Corte Inglés dun minorista a un ecosistema único. Todo isto, centrado na calidade, garantía e innovación dos produtos e servizos que ofrece co obxectivo de facilitar a vida das persoas.

Cifra de negocios10.432  mill. €

Empregados80.814

Visitas ao noso sitio web e app
+759 mill.

Usuarios de tarjeta
El Corte Inglés+11,6 mill.


Número de centros

El Corte Inglés

087

Hipercor

038

Bricor

059

Supercor

0187

Viajes El Corte Inglés

0786

Sfera*

0514

Centros de Seguros

0126

Seguros El Corte Inglés

025

*Tendas propias e franquías internacionais.

 

Fin do contido principal