Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

A RSC en El Corte Inglés

Comeza o contido principal

A Responsabilidade Social Corporativa de El Corte Inglés é parte da súa estratexia de xestión, un factor de competitividade e un elemento fundamental na política  que vén mantendo desde as súas orixes.

No El Corte Inglés levamos anos traballando para conseguir un planeta máis sostible e un futuro mellor para todos. Para iso, actuamos en distintos ámbitos que nos permitiron impulsar condicións de fabricación adecuadas e responsables, optimizar o consumo dos recursos e a xestión de residuos, e avanzar na nosa vocación de vinculación coa sociedade e a contorna. 


O novo Plan Director de Sustentabilidade e RSC 2021-2025 nace cunha clara orientación cara á sustentabilidade como un dos eixos estratéxicos de futuro. Ten como referencia o Pacto Verde Europeo e o seu obxectivo de neutralidade en carbono en 2050, así como os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de Nacións Unidas para 2030 e o horizonte dos Acordos de París contra o Cambio Climático en 2050.

O noso Plan Director de Sustentabilidade e RSC estrutúrase en cinco eixos crave: 

  • Produción e Consumo Responsables
  • Dixitalización “verde”
  • Acción polo Clima
  • Cultura Corporativa, Igualdade, Diversidade e Compromiso Social
  • Bo Goberno Corporativo

Todas las sociedades del Grupo han asumido su compromiso como empresas socialmente responsables procurando una relación constante y fluida con todos los grupos de interés con los que tienen conexión.


Sociedade
Comunidades locais, ONG, ámbito académico, asociacións sociais e medioambientais.
Envólvenos e guíanos para evolucionar
xuntos.

Comunidade Empresarial Asociacións e organismos empresariais nacionais e internacionais cos que
compartimos experiencias.

Institucións Gobernos e representantes de institucións locais, rexionais, estatais e internacionais
coas que traballamos por unha
sociedade mellor.


Clientes
Os consumidores/as dos nosos produtos
e servizos e a nosa razón de ser.


Líderes de opinión
Medios de comunicación, analistas e prescritores dixitais. O altofalante para
chegar máis rápido aos nosos grupos
de interese.


Emplegados
O gran motor
humano que nos move e nos fai ser
quen somos.


Socios Comerciais
As marcas e empresas que nos acompañan
coas que establecemos relacións de
longo recorrido baseadas na ética
e na confianza.


Capital
Persoas físicas, xurídicas e entidades con
xuros de capital. Os recursos que nos
permiten medrar de xeito sostible.

El Corte Inglés está adherido ao Pacto Mundial de Nacións Unidas, o que supón asumir como propios todos os principios éticos e de respeto aos dereitos humanos, laborais, medioambientais e contra a corrupción que integran este código internacional. Ademais, desde marzo de 2008 El Corte Inglés participa activamente na iniciativa internacional BSCI (Business Social Compliance Initiative), e pertence á Asociación de Comercio Exterior FTA, cuxa misión é un "Comercio con Causa", compatible coa sostibilidade económica, social e ambiental.

 

A RSC en El Corte Inglés

Fin do contido principal