Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

O noso equipo

Comeza o contido principal

En el Grupo El Corte Inglés contamos cun equipo especializado de compradores, vendedores e profesionais nas numerosas áreas que compoñen a compañía.

Impulsar o traballo en equipo é un dos nosos sinais de identidade, por iso incorpóranse constantemente novos perfís profesionais co fin de garantir o mellor servizo aos clientes.80.814
personas integran el equipo.


Formación

A formación é un factor fundamental na estratexia da compañía, xa que a preparación dos profesionais outorga un valor diferencial á empresa. Desde o Instituto de Formación Profesional de El Corte Inglés desenvólvense numerosas accións e programas adaptados a cada posto de traballo e aos diferentes niveis de experiencia.

Colaboramos con universidades públicas, privadas e institutos de Formación Profesional; ademais, o Grupo El Corte Inglés conta cunha universidade corporativa, o centro de Estudios Universitarios Ramón Areces (CEURA) que permite o desenvolvemento académico dos empregados.

1.160.781
Horas de
Formación Presencial e Online

FORMACIÓN EN PLANS DE IGUALDADE

Integración, diversidade e igualdade de oportunidades

Apoiamos a integración laboral e promovemos numerosas accións orientadas a conseguir a incorporación das persoas con discapacidade ao ámbito do traballo. Ademais do noso cadro de persoal directo, colaboramos con preto de 42 Centros Especiais de Emprego para a subcontratación e compra de produtos fabricados nos devanditos centros.
Cremos tamén que a diversidade cultural nos enriquece como empresa e por iso contamos con máis de

Máis de 2.190  persoas de nacionalidade non española que traballan nos nosos centros en España. 

Durante o exercicio 2016 púxose en marcha un proxecto para formar a todo o persoal en igualdade de oportunidades e diversidade, dando cumprimento aos compromisos adquiridos no Plan de Igualdade de El Corte Inglés. Ademais, asinouse a renovación dos Planes de Igualdade das empresas do Grupo que operan no sector asegurador.

Saúde e seguridade laboral

Coidamos de xeito permanente a saúde e seguridade laboral, xa que ademais de formar parte dos compromisos que mantemos cos nosos empregados, tamén cremos que constitúe unha vantaxe competitiva.Temos un servizo de saúde propio composto por 84 médicos e 148 enfermeiros de El Corte Inglés que atenden aos empregados dos seus centros de traballo. Ademais da atención que se presta nos centros de traballo, os servizos sanitarios de El Corte Inglés realizan numerosas accións dirixidas ao coidado e saúde das persoas que integran o Grupo, algunhas en colaboración con institucións sanitarias públicas e privadas.

Fin do contido principal