Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Está vostede en:

 1. Inicio
 2. Sustentabilidade
 3. Compromiso co medio natural

Compromiso co medio natural

Comeza o contido principal

Unha das nosas prioridades é o avance continuo cara ás mellores prácticas en materia ambiental.

Traballamos na racionalización e diminución do consumo de recursos, na xestión de residuos e na conservación da contorna.

O noso compromiso co ambiente recóllese na Política de Sostibilidade e susténtase en: 

 1. Minimizar o consumo de recursos, apostando polo uso de enerxías limpas e de materias respectuosos co medio ambiente.
 2. Mitigar os efectos do cambio climático, reducindo as emisións de gases de efecto invernadoiro e a pegada hídrica.
 3. Impulsar os procesos de economía circular, asegurando o máximo aproveitamento dos recursos.
 4. Protexer a biodiversidade dos ecosistemas, paisaxes e contornas onde desenvolvemos a nosa actividade.
 5. Potenciar a colaboración con institucións, iniciativas e sistemas orientados a mellorar este compromiso.

Os datos avalan o noso compromiso

 • 140 ESTABLECEMENTOS E PLATAFORMAS DE EL CORTE INGLÉS CERTIFICADOS EN RESIDUO CERO

 • 94,3% DE RESIDUOS VALORIZADOS CON
  SISTEMA DE RESIDUO CEROO

 • 99,9% DA ENERXÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN ESPAÑA CON GARANTÍA DE ORIXE RENOVABLE

Nosa actividade

A nosa actividade en materia de xestión ambiental céntrase en catro eixes:

os modelos de economía circular permítennos recuperar os materiais empregados para poder reutilizalos ou para a súa utilización como novas materias primas.

Plan de Packaging Sustenable

A necesidade de utilizar embalaxes que minimicen o impacto ambiental da nosa actividade levounos a deseñar un Plan de Packaging Sustentable.

DIRECTRICES DO PLAN DE PACKAGING SUSTENTABLE

Ecodiseño
 

Optimización de recursos

Control de consumos

Comunicación
e formación

As nosas metas a curto prazo:  

 • Reducir a embalaxe de plástico en tenda física, nos pedidos online e envíos dos provedores para 2025.
 • Utilización unicamente de plásticos reutilizables, reciclables ou compostables no packaging (envase primario e secundario) en 2025.
 • Redución dun 5% anual da pegada plástica en supermercados ata 2026.

Residuo Cero

O sistema de xestión implantado e certificado por AENOR permitiu a valorización dos residuos xerados nun 90%, evitando o seu depósito no vertedoiro. Máis de 140 establecementos e plataformas loxísticas da compañía contan con esta certificación

As nosas metas a curto prazo:

Conseguir a certificación de Residuo Cero no 100% dos centros comerciais e plataformas loxísticas de El Corte Inglés e para os establecementos Supercor e Outlet antes de 2026.

Desperdicio alimentario

Somos conscientes da importancia de promover a prevención do desperdicio alimentario, contribuír a alcanzar os ODS e cumprir o próximo marco regulatorio. Os nosos obxectivos están centrados en tres ámbitos: prevención, redistribución e valorización, sensibilización

 • Condicións de conservación adecuadas desde o aprovisionamento dos alimentos ata a rotación do stock.
 • Máis de 4.810.000 quilos de alimentos doados a entidades sociais e Bancos de Alimentos.
 • 848.070 quilos de alimentos non aptos para consumo humano doados a zoolóxicos e granxas.
 • Colaboramos na produción de cervexa sustentable que ten como base o aproveitamento do pan que non se vendeu nalgunhas das nosas panadarías de España e Portugal.
 • Accións de concienciación sobre a necesidade de reducir o desperdicio alimentario.

Para facer fronte ao gran desafío climático, desde El Corte Inglés reforzamos a nosa aposta por un modelo de produción de consumo neutro en carbono con diversas iniciativas:

 • Medición da pegada de carbono: el Grupo Viajes El Corte Inglés, co apoio de South Pole, desenvolvedor de proxectos e solucións climáticas, ofrece unha solución dixital que permite aos seus clientes medir a pegada de carbono das súas viaxes e reducir o seu impacto grazas á compensación das emisións de CO2.
 • Proxecto de Transición Net Zero: realizouse unha medición total de “Alcance 3” das emisións do Grupo, como parte do proxecto de Transición Net Zero. Esta medición inclúe todas as emisións asociadas á nosa cadea de valor, ademais das que tradicionalmente xa se estaban a medir.
 • Acordo de compra de enerxía renovable: en 2022 asinamos dous acordos de compra de enerxía renovable a longo prazo (Power Purchase Agreement) coas compañías NoyFund e Eranovum. Esta enerxía procede de dúas plantas fotovoltaicas situadas en Cuenca (Castela-A Mancha). Ambas as plantas suman unha potencia instalada de aproximadamente 330 MW, sendo capaz de producir algo máis de 650 GWh/ano de enerxía.

As nosas metas:

Alcanzar a neutralidade climática en 2050, para iso traballamos de maneira comprometida en reducir as emisións da nosa actividade e en compensalas.

Contamos cunha Política de Xestión Sustentable da auga que inclúe recomendacións para un uso eficiente e responsable deste produto.

No caso da auga que consumimos nos nosos establecementos, esta provén da rede de abastecemento pública, que non impacta sobre hábitats protexidos.

En canto ás augas vertidas, para preservar a súa calidade, contamos cunha rede de equipos de tratamento biolóxico de fermentación microbiana e de tratamento físico de filtrado. Ademais, realizamos obras de aproveitamento interno da auga de rexeitamento, como a auga dos lavabos dos nosos centros, para ser reintroducida no circuíto.

As principais certificacións ambientais do Grupo demostran, unha vez máis, o compromiso que asumimos coa protección do ambiente.

Ligazóns
relacionadas:

Pareceches útil esta páxina?

Poderías dicirnos por que?

Fin do contido principal