Clàusules d'informació de protecció de dades - Treballa amb nosaltres

responsableIdentitat: SICOR SEGURIDAD EL CORTE INGLÉS, S.L. Domicili social: C/Maestro Alonso, 24. 28028 Delegat de Protecció de Dades de MADRID: dpd@gruposicor.com
Finalitat principal:La finalitat del tractament és analitzar si les dades facilitades per al desenvolupament, realització i gestió dels processos de selecció s'adapten al perfil requerit, formant part de possibles candidats. El termini de conservació serà d'un any des de la recepció del seu currículum. Si transcorregut el termini esmentat no has estat convidat a participar en un procés de selecció, el teu currículum serà destruït per protegir les teves dades. 
Destinataris:No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.  
Legitimació:La legalitat per al tractament del seu currículum, es dóna en el moment en què lliure lliure i voluntàriament el seu CURRÍCULUM al GRUP SICOR, donant-nos el seu consentiment exprés.
Drets:Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades personals, el GRUP SICOR posa a la seva disposició els següents mitjans: Mitjançant una sol·licitud escrita i signada dirigida al Delegat de Protecció de Dades del GRUP SICOR, C/ Maestro Alonso, 24, 28028 – Madrid, haurà d'adjuntar fotocòpia del DNI, document o qualsevol dada que acrediti la seva identitat. Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades del GRUP SICOR, dpd@gruposicor.com, i haurà d'adjuntar fotocòpia del DNI, document o qualsevol dada que acrediti de forma fiable la identitat del sol·licitant. La persona interessada pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no estigui satisfeta amb l'exercici dels seus drets, per a més detalls consulti la pàgina web https://www.agpd.es 
Scroll a l' inici