Salta la navegació. Ves directament al contingut principal

Sou a:

  1. Inicio
  2. Govern corporatiu
  3. Model de Govern

Model de Govern

Comença el contingut principal

Un model que impulsa una governança sòlida, ètica i eficaç.

El model evoluciona d’acord amb la situació i l’entorn i s’alinea amb les millors pràctiques de govern corporatiu i dels organismes reguladors, com també amb els estàndards de les societats cotitzades. 

Estem compromesos a desenvolupar la nostra activitat de manera ètica i responsable i a promoure una cultura empresarial que eviti conductes contràries als nostres principis i valors. Sota aquests principis, s’entén que qualsevol activitat s’ha de dur a terme de manera honesta, íntegra, professional i transparent.  

Aquests principis ètics i d’actuació es recullen al Codi ètic del grup El Corte Inglés, i tots els membres que integren l’organització els han de respectar i complir.

Principis ètics

  • Integritat i responsabilitat INTEGRITAT I RESPONSABILITAT
  • Garantia i servei al client GARANTIA I SERVEI
    AL CLIENT
  • Respecte als drets humans RESPECTE ALS DRETS HUMANS
  • Relació i vinculació amb la societat i l’entorn RELACIÓ I VINCULACIÓ AMB LA SOCIETAT I L’ENTORN
  • Respecte al medi ambient i compromís amb el desenvolupament sostenible RESPECTE AL MEDI AMBIENT I COMPROMÍS AMB EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Estructura de Govern Corporatiu del Grup

El Consell d’Administració d’El Corte Inglés, S.A. és el màxim òrgan de decisió, excepte en les matèries reservades a la competència de la Junta General d’Accionistes, que és l’òrgan sobirà de la companyia. 

Consejo de Administración Comisión Ejecutiva Delegada Comisión de Auditoría y Control Comisión de Nombramientos y Retribuciones Comisión de Sostenibilidad

Enllaços
relacionats:

T'ha resultat útil aquesta pàgina?

Ens podries dir per què?

Final del contingut principal