Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Está vostede en:

  1. Inicio
  2. Goberno corporativo
  3. O Noso Modelo de Goberno

O Noso Modelo de Goberno

Comeza o contido principal

Un modelo que impulsa unha gobernanza sólida, ética e eficaz.

O noso modelo evoluciona conforme á situación e a contorna e alíñase coas mellores prácticas de goberno corporativo e dos organismos reguladores, así como cos estándares das sociedades cotizadas. 

Estamos comprometidos co desenvolvemento da nosa actividade de forma ética e responsable, promovendo unha cultura empresarial que evite condutas contrarias aos nosos principios e valores. Baixo estes principios, enténdese que, calquera actividade debe ser realizada de forma honesta, íntegra, profesional e transparente.  

Estes principios éticos e de actuación están recollidos no Código Ético do Grupo El Corte Inglés e deben respectalos e cumprilos todos os membros que integran a organización.

Principios éticos

  • Integridade e responsabilidade INTEGRIDADE E RESPONSABILIDADE
  • Garantía e servizo ao cliente GARANTÍA E SERVIZO
    AO CLIENTE
  • Respecto aos Dereitos Humanos RESPECTO AOS DEREITOS HUMANOS
  • Relación e vinculación coa sociedade e a contorna RELACIÓN E VINCULACIÓN COA SOCIEDADE E A CONTORNA
  • Respecto ao medio ambiente e compromiso co desenvolvemento sustentable RESPECTO AO MEDIO AMBIENTE E COMPROMISO CO DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE

Estrutura de Goberno Corporativo do Grupo

O Consello de Administración de El Corte Inglés, S.A. é o máximo órgano de decisión, salvo nas materias reservadas á competencia da Xunta Xeral de Accionistas, que é o órgano soberano da compañía. 

Consejo de Administración Comisión Ejecutiva Delegada Comisión de Auditoría y Control Comisión de Nombramientos y Retribuciones Comisión de Sostenibilidad

Pareceches útil esta páxina?

Poderías dicirnos por que?

Fin do contido principal