Salta la navegació. Ves directament al contingut principal

Sou a:

 1. Inicio
 2. Política de privadesa

Política de privadesa

Comença el contingut principal

COM ACCEDIR A LA INFORMACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT, I GARANTIR-NE LA TRANSPARÈNCIA

El Corte Inglés li facilita aquesta Política de privacitat estructurada per nivells per enllaçar amb les diferents categories d’informació, en lloc de mostrar tota aquesta informació en un únic avís a la pantalla, per tal d’evitar la fatiga informativa. En presentar la informació estructurada per nivells, permetem als usuaris navegar directament als capítols individuals a través del menú de selecció següent, fent clic en els diferents capítols.

DESCARREGAR POLÍTICA DE PRIVACITAT EN PDF

Selecció de capítol

 1. Introducció
 2. Àmbit d’aplicació
 3. Qui és el responsable del tractament?
 4. Dades objecte del tractament
 5. Finalitats del tractament
 6. A qui podem comunicar la informació personal?
 7. Enllaços a llocs web de tercers
 8. Durant quant temps emmagatzemem la informació personal?
 9. Com pot exercir els seus drets?
 10. Mesures de seguretat
 11. Es tracten dades de menors?
 12. Informació sobre galetes
 13. Modificacions a aquesta informació de protecció de dades

1. Introducción

A El Corte Inglés ens comprometem a assegurar que la informació personal estigui protegida i no es faci servir de manera indeguda.

En aquest document expliquem qui és el responsable del tractament, amb quina finalitat es tracta la informació personal, la legitimació per al tractament, com la recollim, per a què la recollim, com la fem servir i els drets que l’assisteixen, a més d’explicar els processos que hem disposat per protegir la privacitat.

En facilitar-nos informació personal per qualssevol canals (digitals i físics) i fer servir el lloc web  https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/, entenem que l’usuari queda informat sobre el tractament de les dades subministrades durant la navegació a la pàgina web i les que es generin en fer-la servir, incloses, si escau, les comunicacions de dades que es puguin fer, amb les finalitats que s’indiquen a l’apartat 5.

El Corte Inglés assumeix la responsabilitat de complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades europea, amb l’objectiu de tractar les dades de manera lícita, lleial i transparent. Per això, l’ús d’aquest web està subjecte a la Política de privacitat, a les Condicions d'Us, a la Política de Galetes. Li preguem que les llegeixi amb atenció.

2. Ámbit d'aplicació

Aquest document és aplicable a l’ús que fem de les dades personals dels clients que naveguen pel web  https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/ i dels mitjans que hi ha disponibles al web per interactuar amb la nostra empresa.

Si té qualsevol mena de consulta, comentari o inquietud, o si vol fer algun suggeriment sobre com fem servir la informació personal, pot enviar un missatge a l’adreça electrònica següent: comunicacionelcorteingles@elcorteingles.es

Consideracions que cal tenir en compte

3. Qui és responsable del tractament?

Raó social: El Corte Inglés

Domicili social: Calle Hermosilla, 112. 28009 - Madrid

Adreça electrònica: comunicacionelcorteingles@elcorteingles.es

Telèfon: 914 018 500

N.I.F: A-28017895

Registre Mercantil de Madrid, volum 519, foli 1, secc. 8a, full M-9.880, inscripció  197ª

Web: https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/

4. Dades objecte del tractament

Recollim informació personal que vostè ens facilita als formularis i/o els registres, entre d’altres. En qualsevol cas, en el moment de recollir les dades l’informem del responsable i la finalitat del tractament i dels destinataris de la informació, com també de com pot exercir els drets que li atorga la legislació vigent en protecció de dades.

L’informem que les categories de dades que podem tractar són les que es defineixen a continuació:

 • Dades de contacto: Quan es posa en contacte amb nosaltres, recopilem les dades de contacte. Aquestes dades poden incloure el nom, adreces postals, números de telèfon i adreces electròniques.
 • Dades relatives a l’ús de la pàgina web: Quan interactua amb el web, recopilem informació que ens indica quins continguts i temes li interessen, descàrregues d’informació addicional, accessos mitjançant enllaços, problemes que detectem en el maneig de les eines i la ubicació, en cas que ho hagi autoritzat singularment. L’ús d’aquesta informació es regula a la Política de cookies.
 • Dades de geolocalització: Recopilem dades d’ubicació derivades de l’adreça IP del dispositiu, únicament fins al nivell de localitat. Aquesta adreça no es pot fer servir per identificar la connexió o el dispositiu d’internet.

5. Finalitats del tractament

Les dades ens serveixen per atendre les finalitats que indiquem a continuació, la legitimitat respectiva de les quals és la següent:

a) La prestació dels serveis que ens ha demanat, sobre la base del consentiment exprés que ens ha prestat:

Per poder tractar les dades, en algunes ocasions, cal que ens presti el consentiment, mitjançant el qual accepta que les dades es tractin per a una finalitat determinada, com ara:

 • Respecte a les dades obtingudes en la navegació i l’ús del web, tractem les dades generades per la navegació amb les finalitats segons la configuració de galetes i les preferències associades.
 • Si escau, les dades facilitades als formularis accessibles al web es tracten amb les finalitats relacionades amb aquests formularis, concretament:
  • L’enviament de comunicacions per mitjans electrònics de les subscripcions que hagi indicat al formulari de l’Àrea d’inversors (per exemple: resultats i informes financers, presentacions, etc.).
  • En cas que faciliti les dades per treballar a les empreses del grup El Corte Inglés, tractem les dades per fer-ne la inscripció o el registre a la plataforma d’ocupació d’El Corte Inglés, i per gestionar-ne la participació en els processos de selecció.
  • Quant al Canal Ètic, tractem les dades per gestionar les consultes o les denúncies relatives al Codi ètic i de conducta del grup El Corte Inglés.
  • En cas que es posi en contacte amb nosaltres a través de qualsevol de les adreces o les vies de comunicació publicades, tractem les dades per atendre i respondre tant les sol·licituds d’informació com els suggeriments que faci.

b) El compliment d’obligacions legals:

Són tractaments que ens exigeix la llei i que no podem deixar de complir, com ara:

 • La col·laboració amb els jutges i els tribunals.
 • La col·laboració amb les autoritats de control de protecció de dades.
 • El compliment d’obligacions tributàries.
 • La col·laboració amb les forces i els cossos de seguretat de l’Estat.
 • Les obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
 • L’exercici dels seus drets de protecció de dades, incloses la comprovació i l’actualització de totes les dades personals.

c) L’interès legítim:

En tot cas, l’informem que hem portat a terme una reflexió minuciosa sobre el valor de l’interès legítim que ens empara en aquests tractaments de dades i l’eventual existència d’algun perjudici o interès contrari seu, a més d’assegurar-nos que la informació que destinem a fer aquest estudi no pateixi cap risc de seguretat.

Si té interès a accedir a aquestes conclusions, adreci’s al Delegat de Protecció de Dades del grup El Corte Inglés, al c. Hermosilla, 112, 28009 Madrid, o a l’adreça electrònica delegado.protecciondatos@elcorteingles.es.

En tot moment, es pot oposar als tractaments basats en l’interès legítim a través dels canals que s’enumeren a l’apartat «Drets dels usuaris/clients».

Són tractaments que volem portar a terme si vostè no s’hi oposa:

 • L'anonimització: Anonimitzem els detalls de les seves experiències amb El Corte Inglés, de manera que s’eliminen les dades identificatives i se substitueixen per d’altres de genèriques que impossibiliten identificar-lo, que es converteixen en informació estadística, per aprendre d’aquestes experiències i comprendre com millorar en la nostra activitat i en l’atenció i els serveis als clients.

  Entenem que l’única manera de millorar en el nostre servei és mitjançant l’estudi i la comparació de cada detall de la nostra activitat, per a la qual cosa hem d’estudiar la informació de l’ús i l’activitat del web. Aquest estudi no l’afecta a vostè, ni li limita els interessos, excepte en el benefici que es deriva de l’evolució positiva que impulsa.

  Considerem que la nostra imatge d’empresa competitiva i entregada a la satisfacció dels clients es veuria directament danyada si, per no aprendre de l’experiència, no corregíssim els errors ni ens adeqüéssim a les expectatives de qualitat que ens requereixen els clients.

6. A qui podem comunicar la informació personal?

En alguns casos, cal que comuniquem la informació que ens ha proporcionat a terceres parts, concretament a empreses que ens presten serveis tecnològics (emmagatzematge i processament de la informació).

Aquestes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per portar a terme aquests serveis. Se’ls exigeix que mantinguin la confidencialitat de la informació personal, i no la poden fer servir de cap altra manera diferent de la que els hem demanat.

En tots els casos, la nostra empresa assumeix la responsabilitat per la informació personal que ens faciliti, i demanem als proveïdors amb els quals la compartim que apliquin el mateix grau de protecció de la informació que nosaltres.

Així mateix, la informació personal està a disposició de les administracions públiques, els jutges i els tribunals per atendre les possibles responsabilitats que es derivin del tractament, com també per prestar la col·laboració obligada per llei.

7. Enllaços a llocs web de tercers

En cas que subministrem enllaços a llocs web que no opera la nostra empresa, li ho comuniquem, ja que no som responsables del contingut i la gestió d’aquests webs, ni de la manera en què, si escau, aquests tercers recullen i fan servir la informació personal.

Segurament aquests llocs web disposen de polítiques de privacitat pròpies, mitjançant les quals expliquen com fan servir i comparteixen la informació personal. Li recomanem que revisi de manera detinguda les polítiques de privacitat abans de fer servir aquests llocs web per estar segur que està d’acord amb la manera en què es recopila i es comparteix la informació personal.

8. Durant quant temps emmagatzemem la informació personal?

Només emmagatzemem la informació personal en la mesura en què la necessitem per tal de poder fer-la servir segons la finalitat per a la qual s’ha recollit, i segons la base jurídica del tractament d’aquesta informació de conformitat amb la llei aplicable. Mantenim la informació personal mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial amb vostè, o mentre no exerceixi el dret de supressió o limitació del tractament de les dades.

En aquests casos, mantenim la informació bloquejada degudament, sense fer-ne cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o la defensa de reclamacions o es pugui derivar alguna mena de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament que s’hagi d’atendre i per a la qual cosa calgui recuperar-la.

9. Com pot exercir els seus drets?

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades i a revocar el consentiment enviant un escrit –cal adjuntar-hi una còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI o passaport)– per qualsevol de les vies següents:

Si ho considera necessari, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la pàgina web www.aepd.es.

10. Mesures de seguretat

Fem servir les mesures tècniques i organitzatives adequades per tal de protegir la informació personal i la privacitat i les revisem periòdicament. Protegim la informació personal mitjançant l’ús d’una combinació de controls de seguretat tant físics com informàtics o lògics, fins i tot controls d’accés que restringeixen i administren la manera en què es processen, s’administren i es gestionen la informació i les dades personals. També ens assegurem que els empleats es trobin capacitats adequadament per protegir la informació personal. Els procediments que fem servir indiquen que és possible que li demanem una prova d’identitat abans de compartir la seva informació personal amb vostè.

D’acord amb la nostra garantia de seguretat i confidencialitat, estem especialment interessats a oferir-li el nivell més alt de seguretat i protegir la confidencialitat de la informació personal que ens aporta. Per això, les transaccions comercials es fan en un entorn de servidor segur sota el protocol SSL (Secure Socket Layer).

11. Es tracten dades de menors?

La pàgina web https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es no s’adreça als menors d’edat.

Si vostè és menor d’edat, si us plau, no intenti registrar-se a l’Àrea d’inversors ni faci servir cap formulari. Si descobrim que accidentalment hem obtingut informació personal d’un menor, l’eliminem al més aviat possible.

Per això, l’usuari garanteix l’exactitud i la veracitat de les dades que faciliti, i adquireix el compromís de comunicar a El Corte Inglés qualsevol canvi que s’hi produeixi.

12. Informació sobre galetes

Fem servir galetes pròpies i de tercers per a fins estrictament funcionals, per permetre la navegació al web i l’app, com també per a fins analítics, i quan ho hagi consentit expressament, per mostrar-li publicitat (tant general com personalitzada) sobre la base d’un perfil elaborat a partir dels hàbits de navegació (p. ex., pàgines o productes visitats), per optimitzar el web i per poder valorar les opinions dels productes adquirits pels usuaris.

Si vol obtenir més detalls sobre les galetes que fem servir, la finalitat que tenen i altra informació d’interès, consulti la Política de galetes.

13. Modificacions a aquesta informació de protecció de dades

Revisarem i actualitzarem la informació de protecció de dades quan es produeixin modificacions en la legislació o en algun dels procediments de tractament de la informació personal.

Aquesta informació de protecció de dades s’ha revisat i s’ha actualitzat per última vegada el maig de 2023.

T'ha resultat útil aquesta pàgina?

Ens podries dir per què?

Final del contingut principal