Preguntas frecuentes

 • Como podo presentar unha reclamación?

  Poderás reclamar a través do noso Dpto. de Atención ao Cliente a través do seguinte correo electrónico: clientes@elcorteingles.es ou enchendo este formulario. Ademais, informámoste de que dispós de follas de reclamacións nos nosos Centros Comerciais.

  As partes sométense, á súa elección, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario.

  Por outro lado, e tras esgotar a vía anterior, informámoste de que a nosa entidade se encontra adherida a Confianza Online, asociación sen ánimo de lucro inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións Grupo 1, sección 1, número nacional 594400, CIF G85804011, rúa Castelló 24, Esc. 1 2° esq., 28001 Madrid (España). Ten en conta que, para reclamar en Confianza Online, primeiro tes que presentar a túa reclamación a través de El Corte Inglés, requisito esencial para que te poidan atender.

  Estas Condicións Xerais réxense pola lei española. Así mesmo, en cumprimento do que dispón a Lei de resolución alternativa de litixios, informamos os consumidores de que, como entidade adherida e nos termos do Código Ético, os usuarios poderán acudir a Confianza Online para a resolución alternativa de eventuais controversias (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/). Se estas se refiren a transaccións electrónicas con consumidores, ou sobre protección de datos cando estean relacionadas con este ámbito, as reclamacións serán resoltas polo Comité de Mediación de Confianza Online, acreditado para a resolución alternativa de litixios en materia de consumo. Se as reclamacións versan sobre publicidade dixital, ou sobre protección de datos relacionada con este ámbito, serán sometidas ao Xurado da Publicidade de AUTOCONTROL.

  Conforme o Regulamento (UE) n.º 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, poñemos á disposición do cliente a seguinte ligazón que permite o acceso á plataforma de resolución de litixios en liña da Unión Europea.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Como encontro un produto?

  Para encontrar un produto, podes despregar o menú de navegación situado na esquina superior esquerda. Deste xeito, poderás acceder a todos os departamentos dispoñibles.

   

  Cada departamento conta con varias portadas, compostas por unha zona central, onde se expoñen os contidos máis destacados, e dous menús de navegación coas distintas categorías de produto e agrupacións, un lateral á esquerda e outro horizontal superior. A través destes, accedes ás listaxes de produto. Organízaas utilizando o rango de ordenación (maior desconto, novidades, máis vendidos) e accionando os diferentes filtros cualitativos (marca, prezo, cor...).

  Tamén podes acudir ao buscador situado na zona superior; o resultado mostrará os artigos dispoñibles en función dos datos introducidos.

  Unha vez que encontres o artigo, amplía a información premendo sobre o seu nome ou sobre a súa imaxe. Abrirase unha ficha de produto coas súas características detalladas, as variantes de cor ou medidas, as promocións aplicadas, as opcións de envío e devolución, a súa dispoñibilidade en centros e outros produtos relacionados. 

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Podo devolver un produto?

  Para realizar cambios e devolucións de pedidos realizados a través da nosa web, podes tramitalos dende a sección de A Miña Conta. Para aqueles realizados con recollida en Supercor ou para consultar calquera outra dúbida, podes poñerte en contacto con:

  1.     Información sobre o noso servizo de compra online:

  Se desexas información sobre o servizo de compra de consultas de NON alimentación, chama o teléfono 900 373 900 á túa disposición os 365 días do ano ou escríbenos un correo a clientes@elcorteingles.es.

  Se desexas información sobre o servizo de Supermercado, chama o teléfono 900 494 656.

  2. Para calquera outra dúbida, podes chamar o noso servizo de información xeral sobre El Corte Inglés:

  Chama o teléfono de Atención ao Cliente 900 373 900 horario de luns a sábado de 9:00 a 22:00 h e domingos de 10:00 a 21:00 h ou escríbenos un correo a servicioclientes@elcorteingles.es.


  A maioría de produtos comprados en El Corte Inglés pódense devolver, sempre e cando conserven a embalaxe orixinal e estean en perfectas condicións. Incluídos os accesorios, documentación e embalaxe orixinal, no caso contrario, o ben sufrirá unha depreciación. Hai algunhas excepcións e prazos determinados para poder efectuar a devolución.

  Recorda que, para o cambio dun produto, é necesario entregar o tícket de compra. Se compraches o teu produto a través da nosa web, o tícket de compra será o correo que recibiches onde se informa no asunto que o pedido foi entregado (documento de venda).

  Conforme ás excepcións ao Dereito de Desistencia reguladas no RDL 1/2007, non se admitirá a devolución daqueles produtos configurados á medida (personalizados).

  Só serás responsable da diminución de valor dos bens que resulte dunha manipulación distinta á necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento dos bens.


  Isto aplicarase tamén a artigos como teléfonos móbiles, tabletas, ordenadores, etc., aparatos nos que te rexistraras ou activaras as prestacións de seguridade, xeolocalización ou padróns, pois a inicialización destes dispositivos require o rexistro previo e voluntario dos teus datos persoais, os cales quedan almacenados na memoria do terminal.

  Unha vez recibida a mercadoría nos nosos almacéns, e tras comprobar o seu estado, procederase ao reintegro do seu importe e gastos de envío, conforme á modalidade de pagamento realizada polo cliente, agás o pagamento en efectivo, que se reintegrará mediante transferencia bancaria e, en todo caso, nun prazo non superior a 14 días naturais dende a recepción da mercadoría devolta. O custo directo da devolución do ben ou servizo será asumido polo cliente segundo se recolle na LGCU.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Podo devolver un produto dende o meu domicilio?

  Para devolver un produto dende o teu domicilio , ponte en contacto connosco para realizar a recollida do produto (agás pedidos Click&Collect recollidos en Centro Comercial, que só poden devolverse en Centros).

  Podes facelo de dúas maneiras:

  Por teléfono: 900 373 900 se chamas dende un teléfono fixo ou no 901 464 111 se chamas dende un teléfono móbil

  Por correo electrónico: Envíanos un correo ao enderezo clientes@elcorteingles.es achegando o formulario de desistencia.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • De que maneiras podo contactar con El Corte Inglés?

  Para contactar connosco ofrecémosche varios teléfonos e enderezos de correo, en función da axuda que necesites:

  1. Información sobre a nosa actividade de Comercio Electrónico

  Se desexas información sobre o servizo de compra, ou se queres coñecer a situación do teu pedido, chama o teléfono 900 373 900, a túa disposición os 365 días do ano ou escríbenos un correo a clientes@elcorteingles.es.

  2. Información xeral sobre El Corte Inglés

  Chama o teléfono de Atención ao Cliente 900 373 900 horario de luns a sábado de 9:00 a 22:00 h e domingos de 10:00 a 21:00 h ou escríbenos un correo a servicioclientes@elcorteingles.es.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
Contacte connosco
sen alimentación
900 373 900
clientes@elcorteingles.es
SUPERMERCADO
900 494 656
clientes.supermercado@elcorteingles.es