Preguntas frecuentes

 • Como podo presentar unha reclamación?

  Poderás reclamar a través do noso Dpto. de Atención ao Cliente a través do seguinte correo electrónico: clientes@elcorteingles.es ou enchendo este formulario. Ademais, informámoste de que dispós de follas de reclamacións nos nosos Centros Comerciais.

  As partes sométense, á súa elección, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario.

  Por outro lado, e tras esgotar a vía anterior, informámoste de que a nosa entidade se encontra adherida a Confianza Online, asociación sen ánimo de lucro inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións Grupo 1, sección 1, número nacional 594400, CIF G85804011, rúa Castelló 24, Esc. 1 2° esq., 28001 Madrid (España). Ten en conta que, para reclamar en Confianza Online, primeiro tes que presentar a túa reclamación a través de El Corte Inglés, requisito esencial para que te poidan atender.

  Estas Condicións Xerais réxense pola lei española. Así mesmo, en cumprimento do que dispón a Lei de resolución alternativa de litixios, informamos os consumidores de que, como entidade adherida e nos termos do Código Ético, os usuarios poderán acudir a Confianza Online para a resolución alternativa de eventuais controversias (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/). Se estas se refiren a transaccións electrónicas con consumidores, ou sobre protección de datos cando estean relacionadas con este ámbito, as reclamacións serán resoltas polo Comité de Mediación de Confianza Online, acreditado para a resolución alternativa de litixios en materia de consumo. Se as reclamacións versan sobre publicidade dixital, ou sobre protección de datos relacionada con este ámbito, serán sometidas ao Xurado da Publicidade de AUTOCONTROL.

  Conforme o Regulamento (UE) n.º 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, poñemos á disposición do cliente a seguinte ligazón que permite o acceso á plataforma de resolución de litixios en liña da Unión Europea.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Como encontro un produto?

  Para encontrar un produto, podes despregar o menú de navegación situado na esquina superior esquerda. Deste xeito, poderás acceder a todos os departamentos dispoñibles.

   

  Cada departamento conta con varias portadas, compostas por unha zona central, onde se expoñen os contidos máis destacados, e dous menús de navegación coas distintas categorías de produto e agrupacións, un lateral á esquerda e outro horizontal superior. A través destes, accedes ás listaxes de produto. Organízaas utilizando o rango de ordenación (maior desconto, novidades, máis vendidos) e accionando os diferentes filtros cualitativos (marca, prezo, cor...).

  Tamén podes acudir ao buscador situado na zona superior; o resultado mostrará os artigos dispoñibles en función dos datos introducidos.

  Unha vez que encontres o artigo, amplía a información premendo sobre o seu nome ou sobre a súa imaxe. Abrirase unha ficha de produto coas súas características detalladas, as variantes de cor ou medidas, as promocións aplicadas, as opcións de envío e devolución, a súa dispoñibilidade en centros e outros produtos relacionados. 

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Que tipos de financiamento podo contratar?

  Podes escoller os seguintes tipos de financiamento. Ten en conta que o importe mínimo do recibo mensual para calquera aprazamento é de 30 €.

  Pagar en 3 meses sen xuros

  Os gastos de xestión deste tipo de financiamento varían en función do importe da venda:

  • Operación por importe ata 200 € - gastos de xestión: 3 €.
  • Operación por importe de 200,01 € a 400 € - gastos de xestión: 5 €.
  • Operación por importe de 400,01 € a 600 € - gastos de xestión: 7 €.
  • Operación por importe de 600,01 € a 1.000 € - gastos de xestión: 9 €.
  • Operación por importe máis de 1.000 € - gastos de xestión: 12 €.

  Xuros subvencionados por El Corte Inglés, S.A. Financiamento suxeito á aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A.

  Exemplo representativo de financiamento de compras:

  • Importe: 600 €, aprazamento a 3 meses sen xuros
  • TIN 0%, TAE 7,21%, gastos de xestión: 7 €, importe total debido: 607 €.

  Pagar ata en 36 meses

  Elixindo o número de meses. Neste tipo de operacións, o tipo de xuro nominal anual é do 16% (17,23% T.A.E.). Financiamento ofrecido por Financeira El Corte Inglés, E.F.C., S.A. Operación suxeita á autorización do seu Comité de Crédito.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Podo devolver un produto dende o meu domicilio?

  Para devolver un produto dende o teu domicilio , ponte en contacto connosco para realizar a recollida do produto (agás pedidos Click&Collect recollidos en Centro Comercial, que só poden devolverse en Centros).

  Podes facelo de dúas maneiras:

  Por teléfono: 900 373 111 se chamas dende un teléfono fixo ou no 901 464 111 se chamas dende un teléfono móbil

  Por correo electrónico: Envíanos un correo ao enderezo clientes@elcorteingles.es achegando o formulario de desistencia.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Como funciona o buscador?

  O buscador situado na zona superior da páxina resulta moi útil cando buscas un produto ou unha marca. Ao teclear o termo na caixa do buscador, van aparecendo os resultados máis similares para que poidas acoutar a túa busca (produtos que teñen este termo no seu título, categorías).

  Se ningún coincide co que solicitas, preme 'Buscar'. O resultado mostrará os artigos dispoñibles en función dos datos introducidos.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
Contacte connosco
Á súa disposición os 365 días do ano.
(Os días 24 e 31 de decembro só ata as 2:00 p.m. e consultas
relacionadas co servizo Entrega en día ata as 6:00 p.m.)