Baztertu nabigazioa. Joan zuzenean eduki nagusira

Hemen zaude orain::

  1. Hasierako
  2. Gobernu korporatiboa
  3. Etika eta betetzea

Etika eta betetzea

Eduki nagusiaren hasiera

El Corte Inglés, enpresa arduratsu bat

Sortu ginenetik enpresa arduratsu bat gara, legezkotasuna eta gardentasuna  betetzearekin konprometituta dagoena eta jarduera-eremu guztietan jokabide etikoa mantentzen duena.

Araudia Betetzeko Funtzioa barne-organo independente bat da, kontuak Administrazio Kontseiluaren aurrean ematen dituena. Antolaketa- eta kudeaketa-ereduak ezartzen ditu, eta hor jasotzen dira El Corte Inglés Taldeko zuzendaritzako kide eta langile guztiei aplikatzen zaizkien zaintza- eta kontrol-neurriak. Horrek ahalbidetzen digu Gobernu Korporatiboaren jardunbide egokietarantz aurrera egitea.

Kanal Etikoaren Kontaktua 

El Corte Inglés Taldeak badu Kode Etiko bat, bere enpresa-jarduera guztien garapenean betetzera konprometitzen den printzipio etikoak eta jarduera-printzipioak ezartzen dituena eta Erakundea osatzen duten kide guztiek errespetatu behar dutena.

Kanal Etikoa komunikabide konfidentzial bat da, bai Erakundeko kideentzat eta bai beste alderdi interesatu batzuentzat, hala nola bezero eta hornitzaileentzat. Kanal horrek erantzuna ematen dio gure Kode Etikoa betetzearekin zerikusia duen edozein zalantza, desadostasun edo irregulartasunari.

Datuen konfidentzialtasuna eta komunikazioren xedea segurtatzeko xedez, dokumentazioa babestuta egongo da Datuak Babesteko araudian ezarritako betekizunekin bat etorriz.

Enviar una notificación

Zure jakinarazpena edo salaketa merkataritza-jatorriko erreklamazioa bada, telefono bidezko zein merkataritza elektronikorako gure kanaletik egindako eskaera bat dela eta, postontzi honetara jo dezakezu: coordinador.gestionatc@elcorteingles.es 

Orrialde hau erabilgarria iruditu al zaizu?

Esango al zeniguke zergatik?

Eduki nagusiaren amaiera