Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Está vostede en:

  1. Inicio
  2. Goberno corporativo
  3. Ética e cumprimiento

Ética e cumprimiento

Comeza o contido principal

El Corte Inglés, unha empresa responsable

Desde as nosas orixes, somos unha empresa responsable, comprometida co cumprimento da legalidade e a transparencia e que mantén un comportamento ético en todos os ámbitos de actuación.

A Función de Cumprimento Normativo é un órgano interno independente que rende contas ante o Consello de Administración. Establece modelos de organización e xestión onde se recollen as medidas de vixilancia e control ás que están suxeitos todos os directivos e empregados do Grupo El Corte Inglés. Isto permítenos avanzar cara ás mellores prácticas de Goberno Corporativo.

Contacto Canle Ética 

O Grupo El Corte Inglés conta cun Código Ético no que se establecen os principios éticos e de actuación cos que se compromete no desenvolvemento de todas as súas actividades empresariais e que deben respectar todos os membros que integran a Organización. 

A Canle Ética é un medio de comunicación confidencial tanto para os membros da Organización, como para outras partes interesadas como clientes e provedores, entre outros. Esta canle dá resposta a calquera dúbida, discrepancia ou irregularidade vinculada co cumprimento do noso Código Ético.

Co fin de asegurar a confidencialidade dos datos e o obxecto da comunicación, a documentación estará protexida de acordo aos requisitos establecidos pola normativa de Protección de Datos.

Presentar denuncia

Se a súa notificación ou denuncia é unha reclamación de orixe comercial pode dirixirse á seguinte caixa de correos: coordinador.gestionatc@elcorteingles.es 

Ligazóns
relacionadas:

Pareceches útil esta páxina?

Poderías dicirnos por que?

Fin do contido principal