Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Menú secundario Fin do menú secundario

Menú terciario

Fin do menú terciario

Ética e cumprimiento

Comeza o contido principal

El Corte Inglés é, desde as súas orixes, unha empresa responsable,
que actúa conforme ás normas e aos regulamentos legais de aplicación en cada momento, e que mantén un comportamento ético en todos os seus ámbitos de actuación.

En liña cos seus obxectivos de transparencia, o Grupo creou un órgano interno independente denominado Función de Cumprimento Normativo que rinde contas ante o Consello de Administración. Este órgano é o encargado de establecer modelos de organización e xestión onde se recollen as medidas de vixilancia e control ás que están suxeitos todos os directivos e empregados do Grupo El Corte Inglés, e que permiten á compañía avanzar cara as mellores prácticas de Goberno Corporativo.

 

Fin do contido principal